ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ವಿಕಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೊನೆಯ | | | ೧೪ | ೩೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸು | ಬಾಟ್‍ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು | ಅನಾಮಧೇಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಡಗಿಸು | ಲಾಗ್-ಇನ್ ಆಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಅಡಗಿಸು | ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸು
೧೭:೪೬, ೨೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
   
ಭಾಷೆ:

೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭

     ೧೮:೧೬ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:ನಿರ್ವಾಹಕರು ‎(ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಇತಿಹಾಸ; -೨೦೩) ‎    ‎KOER adminShow user links (ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ತಗೆಯುತ್ತಿರುವೆ)
     ೧೭:೫೭(ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು) ‎    ‎KOER admin (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) changed group membership for ಸದಸ್ಯ:Chaitra from (ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ) to ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ‎
  ಚು  ೧೭:೪೮ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ಕನ್ನಡ ‎(ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಇತಿಹಾಸ; +೨೫) ‎    ‎AnandShow user links (added Category:Portal using HotCat)
 ಹೊ   ೧೭:೪೫ವರ್ಗ:Subjects ‎(ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಇತಿಹಾಸ; +೩) ‎    ‎AnandShow user links (ಹೊಸ ಪುಟ: new)
 ಹೊ   ೧೭:೪೪ವರ್ಗ:Mainpage ‎(ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಇತಿಹಾಸ; +೨೫) ‎    ‎AnandShow user links (added Category:Subjects using HotCat)
    ೧೭:೪೩ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ‎(೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು; ಇತಿಹಾಸ; +೫೧) ‎    ‎[Anand‎×೨]
 ಹೊ   ೧೭:೪೨ವರ್ಗ:Portal ‎(ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಇತಿಹಾಸ; +೩) ‎    ‎AnandShow user links (ಹೊಸ ಪುಟ: new)
     ೧೬:೨೮ಕಜಮ್ ‎(ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಇತಿಹಾಸ; +೬) ‎    ‎AnandShow user links (ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ)
"http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಶೇಷ:RecentChanges" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ