ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ವಿಕಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಪರಿವಿಡಿ:
ಹೊ
ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಹೊಸ ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ (also see list of new pages)
ಚು
ಇದು ಚುಟುಕಾದ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಾ
ಈ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ
(±123)
ಪುಟದ ಗಾತ್ರವು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೈಟ್‍ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
ಕೊನೆಯ | | | ೧೪ | ೩೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿ | ಬಾಟ್‍ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು | ಅನಾಮಧೇಯ ಸದಸ್ಯರು ಮರೆ ಮಾಡಿ | ಮರೆ ಮಾಡಿ ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು | ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿ

೧೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ ೦೩:೩೯ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
   

೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭

     ೧೬:೨೦  ಮಾರ್ಬಲ್ ಕಲಿಯಿರಿ‎ (ವ್ಯತ್ಯಾಸ | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೬೦೫). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು)
     ೧೦:೫೦  ಕನ್ನಡ: ವಿಷಯಗಳು‎‎ (೧೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೯೭). . [Anand‎ (೧೨×)]
      ೧೦:೫೦ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಘಟಕಗಳು)
      ೧೦:೪೭ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ)
      ೧೦:೪೭ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ)
      ೧೦:೪೫ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೮). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ)
      ೧೦:೪೧ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ)
      ೧೦:೩೯ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ)
      ೧೦:೩೮ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (-೩೮). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
      ೧೦:೨೫ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೨). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ)
 ಚು    ೧೦:೨೦ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩೩). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಕನ್ನಡ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೨೦ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೫೨). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ using HotCat)
      ೧೦:೧೭ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೫). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (ಪಠ್ಯ ಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ ಘಟಕಗಳು)
      ೧೦:೧೭ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೮). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (ಪಠ್ಯ ಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ ಘಟಕಗಳು)
     ೧೦:೪೯  (ಸ್ಥಳಾಂತರಿಕೆ ದಾಖಲೆ). . [Anand‎ (೭×)]
      ೧೦:೪೯ . . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) moved page ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನಿತ್ತು ಸಲ to ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನಿತ್ತು ಸಲಹು without leaving a redirect ‎
      ೧೦:೪೭ . . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) moved page ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿ to ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ without leaving a redirect ‎
      ೧೦:೪೫ . . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) moved page ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಗ to ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಗಳು without leaving a redirect ‎
      ೧೦:೪೫ . . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಗ ಪುಟವನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಗಳು ಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ‎
      ೧೦:೪೦ . . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) moved page ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತ to ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ without leaving a redirect ‎
      ೧೦:೩೯ . . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) moved page ಸಣ್ಣ ಸಂಗ to ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ without leaving a redirect ‎
      ೧೦:೨೪ . . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) moved page ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾ to ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು without leaving a redirect ‎
     ೧೦:೪೫ (ಅಳಿಸುವಿಕೆ ದಾಖಲೆ) . . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅಳಿಸಲಾಯಿತು ಪುಟ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಗಳು(ಸ್ಥಳಾಂತರಿಕೆಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಲು ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಯಿತು)
 ಚು   ೧೦:೧೫  ಒಗಟುಗಳು‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೧೦೮). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೧೫ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೧೫ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೬೨). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪಠ್ಯಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೧೪  ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ ಕಥೆ‎‎ (೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೧೦೮). . [Anand‎ (೩×)]
 ಚು    ೧೦:೧೪ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೨೨). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (removed Category:೧೦; added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೧೪ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೨೪). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೧೪ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೬೨). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪಠ್ಯಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೧೩  ಭಗತಸಿಂಗ್‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೭೭). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೧೩ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೧೩ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩೧). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪದ್ಯ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೧೩  ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೧೦೮). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೧೩ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೧೨ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೬೨). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪಠ್ಯಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೧೨  ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೧೦೮). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೧೨ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೧೨ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೬೨). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪಠ್ಯಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೧೨  ಕೆಮ್ಮೆನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೆ‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೭೭). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೧೨ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೧೧ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩೧). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪದ್ಯ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೧೧  ವೀರಲವ‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೭೭). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೧೧ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೧೧ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩೧). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪದ್ಯ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೧೦  ಛಲಮೆನೆದೊರೆರೆಂ‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೭೭). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೧೦ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೧೦ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩೧). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪದ್ಯ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೧೦  ಹಸುರು‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೭೭). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೧೦ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೧೦ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩೧). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪದ್ಯ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೦೯  ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೭೭). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೦೯ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೦೯ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩೧). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪದ್ಯ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೦೯  ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೭೭). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೦೯ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೦೯ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩೧). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪದ್ಯ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೦೮  ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೭೭). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೦೮ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೦೮ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩೧). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪದ್ಯ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೦೮  ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೭೭). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೦೮ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೦೮ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩೧). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಪದ್ಯ using HotCat)
 ಚು   ೧೦:೦೭  ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಕ‎‎ (೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಇತಿಹಾಸ) . . (+೭೭). . [Anand‎ (೨×)]
 ಚು    ೧೦:೦೭ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೪೬). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
 ಚು    ೧೦:೦೭ (ಸಧ್ಯದ | ಕೊನೆಯ) . . (+೩೧). . Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (added Category:ಗದ್ಯ using HotCat)
"http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಶೇಷ:RecentChanges" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ