ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಪುಟಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಲೇಖನ ಪುಟ೫೦೫
ಪುಟಗಳು
(All pages in the wiki, including talk pages, redirects, etc.)
೩,೬೦೨
Uploaded files೧,೭೩೬
ಸಂಪಾದನಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
Page edits since ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು was set up೨೦,೯೧೨
Average edits per page೫.೮೧
ಸದಸ್ಯರ ಅಂಕಿ ಅಂಶ
Registered users೩೫೫
Active users (ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
(Users who have performed an action in the last ೩೦ days)
ಬಾಟ್‍ಗಳು (ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
ನಿರ್ವಾಹಕರು (ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
Translation reviewers (ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
Widget editors (ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
ವೀಕ್ಷಣಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
(Views to non-existing pages and special pages are not included)
೧೬,೯೩,೨೬೬
Views per edit೮೦.೯೭
ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿತ ಪುಟಗಳು
ಮುಖ್ಯ ಪುಟ೧,೯೮,೬೫೨
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು೫೨,೫೪೧
ಗಣಿತ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಳು೪೩,೪೮೭
ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ಕನ್ನಡ೩೭,೯೭೮
ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು೩೨,೫೭೭
ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ವಿಜ್ಞಾನ೩೨,೪೩೬
ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ೩೧,೦೭೭
ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ಗಣಿತ೨೪,೭೭೨
ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು೨೩,೯೯೨
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು೨೨,೮೬೪
"http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಶೇಷ:Statistics" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ