ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಪುರಂದರದಾಸ

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to navigation Jump to search

ಪದ್ಯದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ

ಘಟಕ -1

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಕೀರ್ತನಾಕಾರರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಯ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ

ಘಟಕ ಭಾಗ-1 ರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಚಯ

ಕೀರ್ತನಾಕಾರ ಪರಿಚಯ

ಪುರಂದರದಾಸರ ಪರಿಚಯ

ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ - 01

ನೀಡಿರುವ ಪದ್ಯಭಾಗದ ಹಿನ್ನಲೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯ ಪೀಠಿಕೆ

ಘಟಕ - 1 ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಘಟಕ-2

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸ

ಘಟಕ ಭಾಗ-2 ರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ

mind map

ಪೀಠಿಕೆ

ವಿವರಣೆ

ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ 2

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ/ಛಂದಸ್ಸು

ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ - 1

ಘಟಕ 2ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಘಟಕ -3

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಮಾಲಗತ್ತಿಯವರ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ

ಘಟಕ ಭಾಗ-3 ರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ

ಪೀಠಕೆ

ವಿವರಣೆ

ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ-3

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ

ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ - 2

ಘಟಕ 3ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಘಟಕ -4

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಬಲ್ಬ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಸಂಗ

ಘಟಕ ಭಾಗ-4 ರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ

ಪೀಠಿಕೆ

ವಿವರಣೆ

File:ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಾದರಿ ರೂಪುರೇಷೆ.odt

ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ - 4

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ

ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಘಟಕ 4ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಉಪಸಂಹಾರ

ಪಠ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆ

[1].
[2]

ಆಕರ ಸೂಚಿ

  • ಕಣಜ
  • ಲೇಖಕರ ಗರ್ನಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೃತಿ, ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ-72-76
  • ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಾಠದ ವಿವರ

ಹಿನ್ನಲೆ>ಪ್ರಸ್ತುತ>ನಂತರ ಅಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓದಿತ್ತಿದ್ದದ್ದು.ಅವರ ಓದಿನ ಪರಿ

ಪಾಠದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

  1. 'ಜಯಪುರದೊಳಗೊಂದು ಸುತ್ತು 'ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ
  2. 'ಜಯಪುರ ಬಣ್ಣಗಾರರ ತವರೂರು' ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ

chwck list