STF 2014-15 RAMANAGARA

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to navigation Jump to search

Head Teachers

Batch 1

Agenda

If district has prepared new agenda then it can be shared here

See us at the Workshop

05/01/2015 to 09/01/2015

Workshop short report

1st Day. 05/01/2015

ದಿನಾಂಕ 05/01/2015 ರಿಂದ 09/01/2015 ರವರೆಗೆ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ HTF ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶ್ರಿಯುತ ಶ್ರೀಕಂಠಪ್ರಸಾದ್ ಹಿರಿಯ ುಪನ್ಯಾಸಕರು,ಡಯಟ್,ರಾಮನಗರ ರವರು IT for change ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಾವಶ್ಯಕತೆ,ಾನುಕುಲಗಳು ಮತ್ತು ಾವುಗಳ ದುರುಪಯೂಗಗಳಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.ಶ್ರಿಮತಿ ಶೈಲರವರು TUX Typing ಮಾಡಿಸಿದರು ಕೀಲಿ ಮಣ್ಣೆಯ ಪರಿಚಯದ ಾನುಭವಾಯಿತು.ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ubuntu ಪರಿಚಯವನ್ನು ಶ್ರಿಯುತ ಸಂತೋಷರವರು ಮಾಡಿಸಿದರು,ನಂತರ ಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರು.

Batch 2

Agenda

If district has prepared new agenda then it can be shared here

See us at the Workshop

19/01/2015 to 23/01/2015

20150122 1135481.jpg

Workshop short report

1st Day. 19/01/2015

ದಿನಾಂಕ 19/01/2015 ರಿಂದ 23/01/2015 ರವರೆಗೆ ಖಒSಂ ಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಷಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ದಿನಾಂಕ;19/01/2015 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಯ 9:30 ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು. ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥರವರು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗಂಗೋನಹಳ್ಳಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿಯವರು ಪ್ರಭಾರಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ದಿ) ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರ ಇವರು ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣಾ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಮುನಿಕೆಂಪೇಗೌಡರವರು ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರ ಇವರು ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಪ್ರಸಾದ್‍ರವರು ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರ ಇವರು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಷಯ ವೇದಿಕೆಯ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ನ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು,ಬಳಕೆ, ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಎರಡನೇಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್‍ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಇವರು ಇUಃUಓಖಿU ವಿನ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನಾ ವಿರಾಮ ನಂತರದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡರವರು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಇUಃUಓಖಿU ವಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಯಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತ್ತು. ಆಲೈನ್‍ಮೆಂಟ್‍ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ shoಡಿಣಛಿuಣಞeಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಯಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 5;30 ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಯಿತ್ತು.

Batch 3

Agenda

If district has prepared new agenda then it can be shared here

See us at the Workshop

Workshop short report

Upload workshop short report here (in ODT format), or type it in day wise here

Add more batches, by simply copy pasting Batch 3 information and renaming it as Batch 4

Mathematics

Batch 1

Agenda

If district has prepared new agenda then it can be shared here

See us at the Workshop

Workshop short report

1st Day. 08/12/2014

First day we learnt following topics which is taught by G.K.Ranganath and Manjula madam

  1. Some basic fundamentals about a computer
  2. Creation of document using libra office
  3. Saving our document within our personal folder after creating our own folder
  4. Formatinng a text such as bold,italics,font increase decrease etc
  5. Finally we learnt creating a email ID using gmail.com

Batch 2

Agenda

If district has prepared new agenda then it can be shared here

See us at the Workshop

16/12/2014 to 20/12/2014

DSCN0239 1.JPG

Workshop short report

Upload workshop short report here (in ODT format), or type it in day wise here

1st Day. 16/12/2014

2nd Day. 17/12/2014

After finishing break fast all the trainees assembled the class on 9.15 am.the class started exactly 9.30morning. The day one's report read initially by mr l c Mahadevaiah the assist teacher bilagumba ramanagara.then the two rps ramya and rehana explained the Kannada typing skills by using apps Itrans and kagapa up to 11.30.after that finishing a small tea break the class again started about 11.45.now the rps showed steps to creat offline libraries in libre office and assigned to do so for all the trainees. After doing all this by up to 1.45 the morning session completed. Finishing lunch the after noon class started at 2.15pm.in that the trainees learnt the most wonderful branch of ubantu software called "geogebra". Geogebra includes the techniques to plott and constructional ideas of coordinate geometry and polygons mainly . the rp's explained it very neatly and assigned the work based on it to all the trainees. Trainees did their assigned work perfectly up to 4.30.after a small tea break our one of the national award winner best teacher 2013-14 Mr rajesh s patil shared the glimpses of his efforts and skills that he involed for that achievment through his vidioes and ppt. He inspired all the trainees internally. It was truly such a valuable moment for the end of day two. The day two ended at 5.30pm..

3rd Day. 18/12/2014

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟಳತೆಯ ಕೋನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ,ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಿಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಹುಗಳಿಂz ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಾಹುಗಳವರೆಗೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದು, ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಟೀ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅದಿವೇಷನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.ವಿವಿಧ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳು ಎತ್ತರಗಳು, ಲಂಬಾರ್ಧಕಗಳು, ಮತ್ತು ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಷದಪಡಿಸಿದರು,ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಗು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಬರಿತರಾಗಿ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.ಊಟದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೊದಲ ಅದಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಪರಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದು,ಬಾಹ್ಯಬಿಂದುವಿನಿಂದ, ಮತ್ತು ಜ್ಯಾ ನ ಅಂತ್ಯಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ರಚನೆ, ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಸ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಟೀ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಅದಿವೇಷನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಕ್ಷೆ ರಚನೆ,ಚಟುವಟಿಕೆ ನಂತರ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಿಛಿoಟಿಛಿeಠಿಣmಚಿಠಿs ರಚನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೆರೇಪಣೆ ನೀಡಿತು.ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು,À ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರೋಂದಿಗೆ ನೋಡೆಲ್ ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

5th Day. 20/12/2014

Today the 20th Dec 2014 the training started with the breakfast at 9.00 am. After the breakfast our training programme started with the PPT class from our RP they explained regarding the PhET. Then we started to explore the Phet. We found that it is an amazing educational tool for the class room teaching. Animations are really helpful to understand the concepts which we can't experience by vision and we are able to experiment and understand the concept under different conditions. Some of the animations helpful to understand the concrete ideas of science by simple experiment which we cannot experiment in the class room situation. After exploring PhET for nearly two hours the RP's gave guidance regarding the installation of UBUNTU software. They cleared all the doubts regarding installation and operation of the software by that time lunch was ready we switched off the system and we proceeded for the lunch. After the lunch we assmebled once again in the lab for futher discussions. In the second session of discussion they taught how to download the files from the youtube. We also attempted to download the files from the youtube and we succeeded in doing it. Our RP's enrolled the trainees as the members of the Maths Science STF group. After the enrollment we checked the inbox for the mail and confirmed.We posted the files to the maths science stf groups. We were given a post test to know the knowledge gained in the training. Finally we submitted the response sheet about the training.It was a good training and we enjoyed.

Batch 3

Agenda

If district has prepared new agenda then it can be shared here

See us at the Workshop

Workshop short report

1st Day. 29/12/2014

The training started on monday at about 9.30 am after breakfast. 34 mathematics teachers were registered from kanakapura and chanapatna taluk . Pens and books were issued to us. At 10 am the training started. The nodal officer from diet Mrs.BHAGYALAKSHMI introduced us to the programme and told us briefly about the training and importance of STF, she introduced us to the resource persons Manjuladevi, Ranganath and Rajashekar patil.In the morning session we were told about computer, its uses, operating systems. We were introduced to a new operating system Ubuntu then the resource persons explained and demonstrated the uses of internet. At 1.30 pm we had our lunch break. At 2.15 afternoon session began we learnt about emailing, then created our email ID and learnt to compose and send mails, the session closed at 5.30 pm. This programme enriched our computer knowledge

2nd Day. 30/12/2014

3rd Day. 31/12/2014

The 3rd day program-me of STF was started on 31-12-2014 at 10:00 AM. In this session the following theoretical and practical aspects are done. The terms “copy”and “paste”has been explained by RP's and the same will be practiced by the teachers by browsing the information from the internet and the same is saved in their own folders.after this session we have got lunch break at 1:00 PM. Afternoon session was started at 2:00PM. During this session RP's theoretical and practical aspects of Geog bra,about construction of polygons,regular polygons and the same work was done by teachers. From both sessions all teachers are participated actively and the sessions are very useful to us.

4th Day. 01/01/2014

The fourth day programme of STF was started on 1st of january at 9.30 am. For new year new RP's Ramya & Rehana & introduced themselves. In the first session they taught about circumcircle, incircle, centroid, median & we practised & enjoyed it. At 11.30am we had a short tea break later the classs continued with construction of tangents. At 1.30 pm we had new year special spicy dish with sweet. Then again we were enthusiastic about the construction & we practised it. In the tea break we were provided with cakes later Free mind mapping was taught it was so interesting that we did not come to know how the time went. As a new year resolution we have decided to implement this to all our projects and make our children learn with interest & joy.

5th Day. 02/01/2014