Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:     
== ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, '''ಮಾರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ,''' ಬೆಂಗಳೂರು. ==
 
== ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, '''ಮಾರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ,''' ಬೆಂಗಳೂರು. ==
{{Slidewiki|https://slidewiki.org/Presentation/107246-1/107246-1/702750-1#/slide-702750-1|5=https://slidewiki.org/deck/107246-1}}
+
{{Slidewiki|https://slidewiki.org/Presentation/107246-1/107246-1/702750-1#/slide-702750-1|https://slidewiki.org/deck/107246-1}}
    
== ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,'''ಭಾರತಿನಗರ,''' ಬೆಂಗಳೂರು. ==
 
== ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,'''ಭಾರತಿನಗರ,''' ಬೆಂಗಳೂರು. ==
1,823

edits

Navigation menu