Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 74: Line 74:  
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಗಡಸು_ನೀರು ಗಡಸು ನೀರು]
 
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಗಡಸು_ನೀರು ಗಡಸು ನೀರು]
 
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದಲ್ಲಿನ_ನೈಸರ್ಗಿಕ_ವಿಕೋಪಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು]
 
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದಲ್ಲಿನ_ನೈಸರ್ಗಿಕ_ವಿಕೋಪಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು]
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ದ್ವಿಮುಖಿ_ಪದಗಳು ದ್ವಿಮುಖಿ_ಪದಗಳು]
+
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ದ್ವಿಮುಖಿ_ಪದಗಳು ದ್ವಿಮುಖಿ ಪದಗಳು]
 
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದ_ಸಾರಿಗೆ_ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ]
 
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದ_ಸಾರಿಗೆ_ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ]
 
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ರಾಸಾಯನಿಕ_ಬದಲಾವಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ]
 
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ರಾಸಾಯನಿಕ_ಬದಲಾವಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ]
Line 80: Line 80:  
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶ್ವ_ಧರ್ಮಗಳ_ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ_ಸ್ವಾಮಿ_ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು]
 
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶ್ವ_ಧರ್ಮಗಳ_ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ_ಸ್ವಾಮಿ_ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು]
 
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎಂ_ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ_ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ]
 
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎಂ_ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ_ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ]
 +
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಸಾಮಾಜಿಕ_ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು]
    
More details on the team and articles published can be found [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12RmB-BD0cZu-p3b5IcGQVJCnPXGlYHRxIv8U_QfOaSM/edit#gid=504569539 here]
 
More details on the team and articles published can be found [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12RmB-BD0cZu-p3b5IcGQVJCnPXGlYHRxIv8U_QfOaSM/edit#gid=504569539 here]

Navigation menu