Smt. Gangamma Hombegowda Girls' High School

From Karnataka Open Educational Resources
ಶಾಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ / School Location Map

Loading map...


Educational Infrastructure

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ / Student Strength
Class Medium Girls Boys Total!
8th A ENGLISH 80 0 80
8TH B KANNADA 30 0 30
9TH A ENGLISH 98 0 98
9TH B KANNADA 56 0 56
10TH A ENGLISH 72 0 72
10TH B KANNADA 40 0 40
Total 271
ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ / Teacher Profile
Teacher name Qualification Subject
ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಯ್ಯ ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೆ ಭಟ್ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾದಾಸ್ ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನದೇವಿ ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಪಿ ಮೇರಿ ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರೇಮಲತ ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ನಾಗಮ್ಮ ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ಆರ್.ಅನಿತ ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಲಾ ಶಕ್ಷಕಿ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ .ಪಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು
11.ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ. ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ
12.ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ಮಂಜೇಗೌಡ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ ಹಿಂದಿ ರತ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು
13.ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿ.ಟಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು
14.ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು
15.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಕರಕುಶಲ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಕರು
16.ಗಂಗಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಆಟದ ಮೈದಾನ / Playground
ICT ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ / ICT Lab
   
Photos and resources
ಗ್ರಂಥಾಲಯ / Library ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
   
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ / About Gangamma Hombe Gowda girls high school
ಶಾಲಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ / School Profile
Teacher interaction
Observations and analysis