ಚಿತ್ರ:ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳು.mm

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಸಮರೂಪ_ತ್ರಿಭುಜಗಳು.mm(file size: 4 KB, MIME type: application/x-freemind)

Warning: This file type may contain malicious code. By executing it, your system may be compromised.

This file is from a shared repository and may be used by other projects. The description on its file description page there is shown below.

== Summary

Description

Mindmap on triangles

Date
Source KOER project
Author KOER project

Licensing ==

Some rights reserved Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document according to the terms in Creative Commons License, Attribution-ShareAlike 4.0. The full text of this license may be found here: CC by-sa 4.0 Attribution-Share-a-like

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeDimensionsUserComment
current05:50, 15 May 2017 (4 KB)Sunil c

There are no pages that use this file.