Changes

Jump to navigation Jump to search
m
Text replacement - "|Flash]]</mm>" to "]]"
Line 26: Line 26:     
=ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ =
 
=ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ =
<mm>[[Bhukandaya  vyavaste.mm|Flash]]</mm>
+
[[File:Bhukandaya  vyavaste.mm]]
    
=ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ =
 
=ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ =
[:http://www.neh.gov/files/imagecache/explore_large/explore/images/alexanderhamiltonportrait.jpgAlexander Read]
+
[:http://www.neh.gov/files/imagecache/explore_large/explore/images/alexanderhamiltonportrait.jpg Alexander Read]
    
== ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು==
 
== ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು==
 
==ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು==
 
==ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು==
 +
# [http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_India ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ]
 +
# [http://en.wikipedia.org/wiki/Mahalwari ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ದತಿಯ ಮಾಹಿತಿ]
 +
# [https://www.google.co.in/search?q=mahalwari+system&es_sm=94&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WYpcVLazBsm2oQSvqYC4BQ&ved=0CDsQsAQ&biw=1366&bih=658 ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ದತಿಯ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರ]
 +
 
==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು ==
 
==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು ==
  

Navigation menu