Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 33: Line 33:  
== ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು==
 
== ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು==
 
==ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು==
 
==ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು==
[http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_India ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ]
+
# [http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_India ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ]
[http://en.wikipedia.org/wiki/Mahalwari ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ದತಿಯ ಮಾಹಿತಿ]
+
# [http://en.wikipedia.org/wiki/Mahalwari ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ದತಿಯ ಮಾಹಿತಿ]
 +
# [https://www.google.co.in/search?q=mahalwari+system&es_sm=94&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WYpcVLazBsm2oQSvqYC4BQ&ved=0CDsQsAQ&biw=1366&bih=658 ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ದತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ]
    
==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು ==
 
==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು ==
233

edits

Navigation menu