Changes

Jump to navigation Jump to search
m
Line 1: Line 1: −
=ಚಟುವಟಿಕೆ - '''ಪತ್ರ ರಂಧ್ರ'''=
+
=ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ=
=ಸ್ಲೈಡ್-1/slide-1=
+
=ಹಿನ್ನೆಲೆ/ಸಂದರ್ಭ=
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಸಂಪನ್ಮೂಲ  /karnataka open educational resources KOER
+
=ಕಲಿಕೋದ್ದೇಶಗಳು=
 
+
=ಕವಿ ಪರಿಚಯ =
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ  ಮಾಲಿಕೆ /high school science experiments series
+
=ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ=
 +
=ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ=
 +
=ಸಾರಾಂಶ=
 +
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೧==
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೧===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೨===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 +
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೨==
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೧===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 +
=ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು =
 +
==ಶಬ್ದಕೋಶ ==
 +
==ವ್ಯಾಕರಣ/ಅಲಂಕಾರ/ಛಂದಸ್ಸು==
 +
=ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ =
 +
=ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು/ ಯೋಜನೆಗಳು=
 +
=ಪಠ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ=
   −
==ಪ್ರಸ್ತು ತಿ  ==
+
[[ವರ್ಗ:ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ]]
ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ /subject teachers forum
+
[[ವರ್ಗ:ಪದ್ಯ]]
 
+
[[ವರ್ಗ:ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ]]
==ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಟಾನ /designed and implimented by==
  −
ರಾಜ್ಯ  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ/DSERT
  −
ಮತ್ತು
  −
ಐ.ಟಿ. ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ /IT for change
  −
 
  −
==ಬೆಂಬಲ/ಸಹಕಾರ /support and cooperation==
  −
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ
  −
ಮತ್ತು
  −
ಯುನಿಸೆ ಫ್ 
  −
-----------------------------------------
  −
=slide-2 =
  −
==ಪ್ರಯೋಗದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ /Title of the experiment ==
  −
ಎಲೆಗಳ ಹೊರದರ್ಮ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ
  −
 
  −
==ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವರು /presented by==
  −
ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್.
  −
 
  −
==ವಿಳಾಸ /address ==
  −
ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಯೆಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ
  −
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ.ಜಿಲ್ಲೆ
  −
------------------------------------------
  −
=slide-3 =
  −
==Caveats/ನಿಬಂಧನೆಗಳು==
  −
#ಈ  ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಏಪ್ರಾನ್ ಧರಿಸುವುದು
  −
#ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಎಂದು  ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ, ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದ
  −
#ನೀಡಲ್ ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ
  −
#ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿ
  −
------------------------------------------
  −
=slide-4 =
  −
==ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ==
  −
#ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಯಂತ್ರ,
  −
#ಗಾಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್
  −
#ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್
  −
#ನೀಡಲ್
  −
#ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ (ಸ್ಯಾಫ್ರನಿನ್),
  −
#ಪೆನ್ಸಿಲ್
  −
#ನೀರು
  −
#ಒತ್ತುಕಾಗದ
  −
#ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಎಲೆ ( ಕಣಗಲೆ, ಕಾಶಿಕಣಗಲೆ, ಎಕ್ಕ, ಕನ್ನೆಗಿಡ, ಇತ್ಯಾದಿ)
  −
 
  −
-----------------------------------------
  −
 
  −
=slide-5 =
  −
==ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ  ಪ್ರತಿಲಿಪಿ/transcript of demonstration ==
  −
#ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಯಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ  ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು , ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಐ ಪೀಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಹಾಯುವಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
  −
#ಗಾಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಡುವುದು
  −
#ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಎಲೆಯನ್ನು (ಕಣಗಲೆ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆ) ತೋರಿಸುತ್ತಾ , ಎಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊರದರ್ಮ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಪೊರೆಯನ್ನು    ಬಿಡಿಸುವುದು
  −
#ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಪೊರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಗಾಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲಿರುವ ನೀರಿನ ಹನಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ , ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಧ್ರವಾಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು  ನೀಡಲ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿರಳೀಕರಿಸುವುದು
  −
#ವಸ್ತುಕದ ಮೇಲೆ (ಕ್ಯುಟಿಕಲ್) ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಡುವುದು
  −
#ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಡುವಾಗ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು
  −
#ಈಗ ವಸ್ತುಕ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು , ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿಡುವುದು
  −
#ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಐ ಪೀಸ್ ನ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ,  ಕೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್  ಬಳಸಿ , ವಸ್ತುಕದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಿಂಬ ಪಡೆಯವುದು.
  −
#ಬಿಂಬವನ್ನು  ಮೊದಲು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ  10x ಬಳಸಿ  ಪತ್ರ ರಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ,
  −
#ನಂತರ  40x ಬಳಸಿ  ಪತ್ರರಂದ್ರಗ ಳ ಬಿಂಬವನ್ನು ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು 
  −
 
  −
{{#ev:youtube|DnGvGWd8uc8| 500|left }} <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
  −
 
  −
------------------------------------------
  −
 
  −
=slide-6=
  −
==supplimentary questions /ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗ ಳು ==
  −
#ಪತ್ರರಂಧ್ರದ ಆಕಾರ ಹೇಗಿದೆ?
  −
#ಉಳಿದ ಜಿವಕೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಪತ್ರರಂದ್ರಗಳ ಆಕಾರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೆ?
  −
#ಪತ್ರ ರಂದ್ರದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ , ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
  −
-------------------------------------------
  −
=slide-7=
  −
==applications in daily life/ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಗಳು ==
  −
#ಸಸ್ಯಗಳ ಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಸಲು ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ  ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು
  −
#ಬಾಷ್ಪೀಬವನವು ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ  ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು
  −
#ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಕಾರದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಲುವುದು
  −
-----------------------------------
  −
=slide-8=
  −
==thank you/ಧನ್ಯವಾದಗ ಳು ==
  −
 
  −
ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:
  −
#ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಯ 3.20 ದಿಂದ 3.35ವರೆಗಿನ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು  3.59 ನಿಂದ 4.45 ರವರೆಗೆ  ಇರುವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು ( ಕಾರಣ ಅನಾವಶ್ಯಕ )
  −
#ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಫೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ವಿಡಇಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
 

Navigation menu