Changes

Jump to navigation Jump to search
m
Line 1: Line 1:  +
=ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ=
 +
=ಹಿನ್ನೆಲೆ/ಸಂದರ್ಭ=
 +
=ಕಲಿಕೋದ್ದೇಶಗಳು=
 +
=ಕವಿ ಪರಿಚಯ =
 +
=ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ=
 +
=ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ=
 +
=ಸಾರಾಂಶ=
 +
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೧==
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೧===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೨===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 +
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೨==
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೧===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 +
=ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು =
 +
==ಶಬ್ದಕೋಶ ==
 +
==ವ್ಯಾಕರಣ/ಅಲಂಕಾರ/ಛಂದಸ್ಸು==
 +
=ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ =
 +
=ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು/ ಯೋಜನೆಗಳು=
 +
=ಪಠ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ=
   −
'''ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು  2015-16'''<br>
+
[[ವರ್ಗ:ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ]]
* '''ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ  ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳ''' ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು  ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು  ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳ  ವಿವರವನ್ನು  [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1epqlk0kdG3ABMkpPMkuguTl2vIhNzWwm218onxv83nk/edit?usp=sharing ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ]
+
[[ವರ್ಗ:ಪದ್ಯ]]
*''ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ  ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ  ರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು''<br>
+
[[ವರ್ಗ:ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ]]
# [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/STF_ವಿಜ್ಞಾನ_2015-16 ವಿಜ್ಞಾನ  ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ  SRP ಮತ್ತು  MRP ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ]  
  −
# [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಕನ್ನಡ_ವಿಷಯ_ಶಿಕ್ಷಕರ_ವೇದಿಕೆ_ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-_2015-16 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ  ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ  SRPಮತ್ತು  MRP ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ]
  −
# '''ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ''' ಇಲ್ಲಿ [[Hindi_2015-16 STF KOER workshops |ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ]]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/STF_ವಿಜ್ಞಾನ_2015-16 ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊಯರ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ] ಮತ್ತು 
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಕೊಯರ್_ಗಣಿತ_ಕಾರ್ಯಾಗಾರ_2015-16 ಗಣಿತ  ಕೊಯರ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ] ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ  ಸಹಯೋಜಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ  ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. 
  −
*''ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ''
  −
'''* ಡಯಟ್/ಸಿಟಿಇ  ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎ    ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಯ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಮಾಡುವರು. [https://docs.google.com/forms/d/1F0avSacDHpwkXpU-ZY4K3Jshjm3o_ZXekzqhOhDA-Lg/viewform here]'''
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಜ್ಞಾನ_ಜಿಲ್ಲಾ_ಹಂತದ_ಕಾರ್ಯಾಗಾರ_2015-16 ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಹಂತದ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು]34 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ  ಶಾಲೆಗಳು]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಕನ್ನಡ_ಜಿಲ್ಲಾ_ಹಂತದ_ಕಾರ್ಯಾಗಾರ_2015-16 ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು]20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ  ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು]
  −
# [[Cascade_District_Workshops_Hindi_2015-16 |'''ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು''']]
  −
*[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯ_ಶಿಕ್ಷಕರ_ವೇದಿಕೆ_2014-15 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ] ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 

Navigation menu