Changes

Jump to navigation Jump to search
m
Line 1: Line 1: −
=ಜೂನ್ ೨೦೧೫ರ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ SRP ಕಾರ್ಯಾಗಾರ=
+
=ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ=
==ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿ==
+
=ಹಿನ್ನೆಲೆ/ಸಂದರ್ಭ=
#[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bqedFKkJa55bh0l2-zJQtMQfz2QM9UD4aYUiVQX-X7A/edit#gid=1649264838 ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ]
+
=ಕಲಿಕೋದ್ದೇಶಗಳು=
#[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ssnJT1TMxzNFwGnThElj1pnmh07p1caiXXEzn3x9Mzc/edit#gid=1847932417 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ  ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು]
+
=ಕವಿ ಪರಿಚಯ =
 +
=ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ=
 +
=ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ=
 +
=ಸಾರಾಂಶ=
 +
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೧==
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೧===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೨===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 +
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೨==
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೧===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 +
=ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು =
 +
==ಶಬ್ದಕೋಶ ==
 +
==ವ್ಯಾಕರಣ/ಅಲಂಕಾರ/ಛಂದಸ್ಸು==
 +
=ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ =
 +
=ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು/ ಯೋಜನೆಗಳು=
 +
=ಪಠ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ=
   −
#[https://docs.google.com/spreadsheets/d/13jHc4xTGEQrfWkjEyiCUxZ-4JCKRCPSAAfePvTQkIdI/edit#gid=996932625 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳ ಅಜೆಂಡಾ]
+
[[ವರ್ಗ:ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ]]
 
+
[[ವರ್ಗ:ಪದ್ಯ]]
==ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಗಳು==
+
[[ವರ್ಗ:ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ]]
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/b/bc/Kannada_STF_Note.odt ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Accessing_Internet ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/7/71/Note_on_Internet_access.odt ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹುಡುಕುವುದು]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಬೇಸಿಕ್_Ubuntu_ಕೈಪಿಡಿ ಬೇಸಿಕ್_Ubuntu_ಕೈಪಿಡಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/1/17/Word_Processor.odt ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಬೇಸಿಕ್_Libreoffice_ಕೈಪಿಡಿ ಬೇಸಿಕ್ Libre office ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್  ಕೈಪಿಡಿ ಡೌನ್ ಲೊಡ್ ಮಾಡಲುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/E-mail_ಕೈಪಿಡಿ E-mail ಕೈಪಿಡಿಗಾಗಿ  ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/1/1c/ವೈಯಕ್ತಿಕ_ವಿದ್ಯುಮಾನ_ಸಂಗ್ರಾಹಲಯ.odt ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/GIMP_ಕೈಪಿಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ GIMP ಕೈಪಿಡಿ ಡೌನ್ ಲೊಡ್ ಮಾಡಲುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/c/cf/Freemind_handout_K-E-1.odt ಪ್ರೀಮೈಂಡ್  ಕೈಪಿಡಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಕೊಯರ್_ಹಿನ್ನೆಲೆ_ಟಪ್ಪಣಿ ಕೊಯರ್_ಹಿನ್ನೆಲೆ_ಟಪ್ಪಣಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಸೇತುಬಂಧ_ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/5/5d/Google_feaures_Handout.odt ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಟ್ರಾನ್ಸಲೇಟ್ ಬಳಕೆಯ ಕೈಪಿಡಿ]
  −
 
  −
'''ಓದಲು ಲೇಖನ''' <br >
  −
[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4%E0%B3%80%E0%B2%AF_%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B7%E0%B2%BE_%E0%B2%AD%E0%B3%8B%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%86%E0%B2%AF_%E0%B2%AC%E0%B2%97%E0%B3%86%E0%B2%97%E0%B2%BF%E0%B2%A8_%E0%B2%8E%E0%B2%A8%E0%B3%8D.%E0%B2%B8%E0%B2%BF.%E0%B2%8E%E0%B2%AA%E0%B3%8D_%E0%B2%AA%E0%B3%8A%E0%B2%B6%E0%B3%80%E0%B2%B7%E0%B2%A8%E0%B3%8D_%E0%B2%AA%E0%B3%87%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B3%8D ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆ ಬಗೆಗಿನ ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ಪೊಶೀಷನ್ ಪೇಪರ್ ]
  −
{{#widget:Picasa
  −
|user=itfc.education@gmail.com
  −
|album=6160833556189636785
  −
|width=300
  −
|height=200
  −
|captions=1
  −
|autoplay=1|interval=5}}
  −
 
  −
==ಅಭಿಪ್ರಾಯ==
  −
#[https://docs.google.com/forms/d/1instEC3vo4D8uv7GJhAX3YTyAL2sf1CLf_3HAvWww28/viewform ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಖಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ]
  −
#[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GmSEQb8jbRHZfjcQEsWq98zfWOtKbzvaAnR9mBKtaTo/edit ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗೆಗಿನ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು]
  −
 
  −
==ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು==
  −
ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ MRP ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 5ಮತ್ತು 3 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವರು.
  −
=ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ MRP ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು =
  −
==ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿ==
  −
#[https://docs.google.com/spreadsheets/d/13jHc4xTGEQrfWkjEyiCUxZ-4JCKRCPSAAfePvTQkIdI/edit?usp=drive_web ಅಜೆಂಡಾ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ]
  −
==ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಗಳು==
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/b/bc/Kannada_STF_Note.odt ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Accessing_Internet ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/7/71/Note_on_Internet_access.odt ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹುಡುಕುವುದು]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಬೇಸಿಕ್_Ubuntu_ಕೈಪಿಡಿ ಬೇಸಿಕ್_Ubuntu_ಕೈಪಿಡಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/1/17/Word_Processor.odt ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಬೇಸಿಕ್_Libreoffice_ಕೈಪಿಡಿ ಬೇಸಿಕ್ Libre office ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್  ಕೈಪಿಡಿ ಡೌನ್ ಲೊಡ್ ಮಾಡಲುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/E-mail_ಕೈಪಿಡಿ E-mail ಕೈಪಿಡಿಗಾಗಿ  ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/1/1c/ವೈಯಕ್ತಿಕ_ವಿದ್ಯುಮಾನ_ಸಂಗ್ರಾಹಲಯ.odt ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/GIMP_ಕೈಪಿಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ GIMP ಕೈಪಿಡಿ ಡೌನ್ ಲೊಡ್ ಮಾಡಲುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/c/cf/Freemind_handout_K-E-1.odt ಪ್ರೀಮೈಂಡ್  ಕೈಪಿಡಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಕೊಯರ್_ಹಿನ್ನೆಲೆ_ಟಪ್ಪಣಿ ಕೊಯರ್_ಹಿನ್ನೆಲೆ_ಟಪ್ಪಣಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಸೇತುಬಂಧ_ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ]
  −
#[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/5/5d/Google_feaures_Handout.odt ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಟ್ರಾನ್ಸಲೇಟ್ ಬಳಕೆಯ ಕೈಪಿಡಿ]
  −
 
  −
'''ಓದಲು ಲೇಖನ''' <br >
  −
[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4%E0%B3%80%E0%B2%AF_%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B7%E0%B2%BE_%E0%B2%AD%E0%B3%8B%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%86%E0%B2%AF_%E0%B2%AC%E0%B2%97%E0%B3%86%E0%B2%97%E0%B2%BF%E0%B2%A8_%E0%B2%8E%E0%B2%A8%E0%B3%8D.%E0%B2%B8%E0%B2%BF.%E0%B2%8E%E0%B2%AA%E0%B3%8D_%E0%B2%AA%E0%B3%8A%E0%B2%B6%E0%B3%80%E0%B2%B7%E0%B2%A8%E0%B3%8D_%E0%B2%AA%E0%B3%87%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B3%8D ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆ ಬಗೆಗಿನ ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ಪೊಶೀಷನ್ ಪೇಪರ್ ]
  −
 
  −
=ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರ-೧ ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ ಜುಲೈ 3, 2015=
  −
===ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ===
  −
#[https://docs.google.com/forms/d/1z_ZuDNNOh1JWZqPsdY6-UUdF9JwjDur0tSLxVyoEjvI/viewform  ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ]
  −
#[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9PltZw_Y72UaqsWTcVFiuEDf5Ewnbuwe4mJz09bteM/edit#gid=453940270  ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ]
  −
#[https://docs.google.com/forms/d/18we3OUJH1kJ4K10ttwOWgtV5nvSgBoYkFR58yPduIoE/viewanalytics ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಾರಾಂಶ]
  −
===ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ===
  −
{{#widget:YouTube|id=h1E7v8NDjgM}}
  −
 
  −
===ಅಭಿಪ್ರಾಯ===
  −
#[https://docs.google.com/forms/d/18we3OUJH1kJ4K10ttwOWgtV5nvSgBoYkFR58yPduIoE/viewform ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ]
  −
#[https://docs.google.com/forms/d/18we3OUJH1kJ4K10ttwOWgtV5nvSgBoYkFR58yPduIoE/viewanalytics  ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಸಾರಾಂಶ]
  −
===ವರದಿಗಳು===
  −
#ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವರದಿ
  −
#ಎರಡನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ಮೂರನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ಐದನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
 
  −
===ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು===
  −
3 ದಿನಗಳ  ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಜುಲೈ 13 ಕ್ಕೆ , ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಯಾಗಿದೆ
  −
 
  −
=ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರ- 2 ಜುಲೈ 06 ರಿಂದ 10, 2015=
  −
===ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ===
  −
[https://docs.google.com/forms/d/1_Htnm1Le055kSAsk106ucIkwTezFYqUWqyuOOdP9RVk/viewform ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ]
  −
 
  −
===ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ===
  −
{{#widget:Picasa
  −
|user=-
  −
|album=
  −
|width=300
  −
|height=200
  −
|captions=1
  −
|autoplay=1|interval=5}}
  −
===ವರದಿಗಳು===
  −
#ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವರದಿ
  −
#ಎರಡನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ಮೂರನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ಐದನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
===ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು===
  −
=ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರ- 27 -31ಜುಲೈ  2015=
  −
===ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ===
  −
===ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ===
  −
{{#widget:Picasa
  −
|user=-
  −
|album=
  −
|width=300
  −
|height=200
  −
|captions=1
  −
|autoplay=1|interval=5}}
  −
===ವರದಿಗಳು===
  −
#ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವರದಿ
  −
#ಎರಡನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ಮೂರನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ಐದನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
===ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು===
  −
=ಬೆಳಗಾವಿ  ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರ 2015=
  −
===ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ===
  −
===ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ===
  −
{{#widget:Picasa
  −
|user=-
  −
|album=
  −
|width=300
  −
|height=200
  −
|captions=1
  −
|autoplay=1|interval=5}}
  −
===ವರದಿಗಳು===
  −
#ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವರದಿ
  −
#ಎರಡನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ಮೂರನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
#ಐದನೇ ದಿನದ ವರದಿ
  −
===ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು===
 

Navigation menu