Changes

Jump to navigation Jump to search
m
Line 1: Line 1:  
=ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ=
 
=ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ=
=ಪೀಠಿಕೆ =
+
=ಹಿನ್ನೆಲೆ/ಸಂದರ್ಭ=
 
=ಕಲಿಕೋದ್ದೇಶಗಳು=
 
=ಕಲಿಕೋದ್ದೇಶಗಳು=
 
=ಕವಿ ಪರಿಚಯ =
 
=ಕವಿ ಪರಿಚಯ =
= ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ =
+
=ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ=
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ 'ಜಾನಪದ ಒಗಟುಗಳು' ಪೋಷಕ ಪಾಠವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು [http://ktbs.kar.nic.in/New/Textbooks/class-x/language/kannada-1/class-x-language-kannada-1-annexure05.pdf ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ]
+
=ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ=
 
+
=ಸಾರಾಂಶ=
 +
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೧==
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೧===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೨===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 +
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೨==
 +
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೧===
 +
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 +
#ಸಮಯ
 +
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 +
#ಹಂತಗಳು
 +
#ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 
=ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು =
 
=ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು =
=ಶಬ್ದಕೋಶ =
+
==ಶಬ್ದಕೋಶ ==
=ವ್ಯಾಕರಣ=
+
==ವ್ಯಾಕರಣ/ಅಲಂಕಾರ/ಛಂದಸ್ಸು==
=ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು=
  −
==ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳು==
  −
==ಆಡಿಯೋ==
  −
==ವೀಡಿಯೋ==
  −
==ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂರಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು==
  −
=ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ=
  −
==ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ==
  −
==ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು==
  −
 
   
=ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ =
 
=ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ =
 
=ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು/ ಯೋಜನೆಗಳು=
 
=ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು/ ಯೋಜನೆಗಳು=
 
=ಪಠ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ=
 
=ಪಠ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ=
 +
 +
[[ವರ್ಗ:ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ]]
 +
[[ವರ್ಗ:ಪದ್ಯ]]
 +
[[ವರ್ಗ:ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ]]

Navigation menu