Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
{{Navigate|Prev=Prefaceಮುನ್ನುಡಿ|Curr=ಪರಿಚಯ|Next=What is the nature of ICT}}
===ಐಸಿಟಿ ಎಂದರೇನು?===
[[File:Bangladeshi girls taking Selfie at Pohela Falgun.jpg|thumb|200x200px|ಸೆಲ್ಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು]]ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹುಡುಗಿಯರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

Navigation menu