Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 42: Line 42:  
|
 
|
 
|}
 
|}
#
  −
#[http://kanaja.in/ebook/ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯ]
  −
# [http://vachana.sanchaya.net/vachanas/vachana_concord ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ(ವಚನ ಸಂಚಯ)]
  −
# [http://sarvagna.sanchaya.net/poems ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿ (ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ)]
  −
# [http://daasa.sanchaya.net/poems ದಾಸ ಸಂಚಯ (ದಾಸ ಸಂಚಯ)]
  −
# [http://kagga.sanchaya.net/poems ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ (ಕಗ್ಗ ಸಂಚಯ)]
  −
# [http://www.vicharamantapa.net/content/ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪ]
  −
# [http://www.sanchaya.net/ ಸಂಚಯ]
  −
# 8-9-10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವುಳ್ಳ [http://kannadadeevige.blogspot.in/p/blog-page_28.html ಕನ್ನಡದೀವಿಗೆ]
  −
   
===ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಲತಾಣಗಳು===
 
===ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಲತಾಣಗಳು===
 
#[http://kasapa.in/ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು]
 
#[http://kasapa.in/ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು]
Line 116: Line 106:     
=== ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ===
 
=== ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ===
 +
8-9-10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವುಳ್ಳ [http://kannadadeevige.blogspot.in/p/blog-page_28.html ಕನ್ನಡದೀವಿಗೆ - ಎಸ್.ಮಹೇಶ]
    
==== '''ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು''' ====
 
==== '''ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು''' ====

Navigation menu