ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

Hindi language learning resources, created using the H5P tool

English language learning resources, created using the H5P tool

ಪಕ್ಷಿಗಳು

ಮರಗಳು

ಇಲ್ಲಿ h5p ಅನ್ವಯಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸೆಂಟೆಸನ್‌ ಸ್ಲೈಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ? ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮತ್ತು ಬಲ್ಬ್ ಆಕಾರದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಉತ್ತರವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಆ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ತರಗತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಾಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು

ಬಣ್ಣಗಳು

ಆಕಾರಗಳು

ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಹಣ್ಣುಗಳು

ತರಕಾರಿಗಳು

Kannada alphabets

ವ್ಯಂಜನಗಳು

ನಂಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳು! ಬಣ್ಣಗಳು

ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೂಗು ಹಂತ 1

ಕನ್ನಡ ಸ್ವರಗಳು

ಹಬ್ಬಗಳು

ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳು

ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು

ಧಾನ್ಯಗಳು

ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ನರಿ

ಮೂರ್ಖ ಮೊಸಳೆ

ನರಿ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕರೆ

ನರಿ ಮತ್ತು ಕಾಗೆ

ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಇಲಿ ಧ್ವನಿ ಕಥೆ

ಜಿಂಕೆಯ ಜಾಣತನ

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣೆ

ಜಾಣ ಪುಟ್ಟಿ