ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


ಚಟುವಟಿಕೆ - ಹೊರಸಂಚಾರ

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

1 ದಿನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 1. ಮೊಬೈಲ್
 2. ಪೆನ್
 3. ಪೇಪರ್

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ದಿನವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ,ಅವರು ಹೊರಸಂಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡುಬರಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಹೊರಸಂಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೈತನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ,ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೊದಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವಿವರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸುವುದು.

ಹೊರಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಆ ಹೊಲದ ರೈತನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಹೊಲದ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಹೊಲದ ಕೆಲಸವಿರುವ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.ಉದಾ: ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಸಂದರ್ಭ , ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಂದರ್ಭ,ಇತ್ಯಾದಿ

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

 1. ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 2. ಪೇಪರ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು(ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದು)
 3. ಲೈಬ್ರೇರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

 1. ರೈತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
 2. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

 1. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳು,ಪ್ಯಾಡೀ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವ ಬಗೆ,ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಾಣು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ,ವಿವಿಧ ತಳಿ,ಕುಲಾಂತರಿ ಭತ್ತ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 2. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
 3. ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
 4. ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಬರುವ ಕೀಟ ಭಾದೆಯ ಕುರಿತು ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ
 5. ಬೆಳೆಯುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು
 6. ವಿವಿಧ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು,ಸೋನಾ ತಳಿಯ ಗುಣಧರ್ಮ, ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 7. ಕೃಷಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು
 8. ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ
 9. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
 10. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಙಾನದ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಡಿಯೋ
 11. ಭತ್ತವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ವಿಡಿಯೋ

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

 1. ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು , ಕಟಾವು ಸಂದರ್ಭವಾದರೆ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.
 2. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.
 3. ಹಾಕುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಮಣ್ಣು ಹದ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.
 4. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.
 5. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.
 6. ರೈತರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು.
 7. ರೈತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು.
 8. ಕೃಷಿ ಅದಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಸಾಯದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.
 9. ತರಗತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದು.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

 1. ನಿನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ?
 2. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು?

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

 1. ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು/
 2. ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸ ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
 3. ಹೊರ ಸಂಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅದಿಕಾರಿಯು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು?

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು.ಮತ್ತು ಬರೆಯಿಸುವುದು.

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ಭಾರತದ_ಭೂ_ಬಳಕೆ_ಹಾಗೂವ್ಯವಸಾಯ