ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳೇನು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಪರಿಚಯ ಐಸಿಟಿಯ ಗುಣಗಳೇನು ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಘಟಕ

ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಐಸಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು; ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಐಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥಹದ್ದೇನಿದೆ? ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ 2-3 ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

 
ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ 3 ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

 
ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ 3 ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

Image credits: Kerala IT@Schools project, Government high school, Mysuru, IT for Change, Wikimedia Commons. All images are licensed under Creative Commons license which allows for free sharing with attribution.

Think and write

ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಐಸಿಟಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಐಸಿಟಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ದೂರವಾಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜನರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಊಹಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಐಸಿಟಿ (ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು) ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ - ಅವುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಳೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ..


ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಐಸಿಟಿ ಯಾವುದು, ಐಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲು ಐಸಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಓದಬಹುದು..

ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಊಹಿಸಿರಬಹುದು - ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನಗಳು ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌. ಮೇಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು ಎಂದು ನಂತರ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ICT ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

  1. ಐಸಿಟಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು - ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದೆ, ಐಸಿಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.
  2. ಐಸಿಟಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವುದು - ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳು
  3. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಸಿಟಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆಯ ಅರ್ಥ
  4. ಐಸಿಟಿಯ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ICT ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ

  1. ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  2. ಕಲಿಕೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ICT ಯೊಂದಿಗೆ ರಚನೆ

  1. ನೀವು ಐಸಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಬರವಣಿಗೆ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು, ನಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ, ಹಾಡುವುದು)
  2. ಐಸಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ವಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುವುದು.

ಐಸಿಟಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಿಸಿವೆ

ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ - ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು? ಹೌದು. ವಿಷಯದ ಕಲಿಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂವಹನ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ , ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಸಿನೆಮಾ, ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಐಸಿಟಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.

1. ಐಸಿಟಿ ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು: ನಕ್ಷೆಗಳು, ಆಡಿಯೋ, ವೀಡಿಯೋ, ಪಠ್ಯ, ಸಂಖ್ಯಾ ದತ್ತಾಂಶ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ. ನೀವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ನಗದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಲಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಗತಿಯ ವೀಡಿಯೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

2. ಐಸಿಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು: ಇಂದು ಐಸಿಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. WhatsApp ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೇಲ್‌ ಮಾಡುವಿಕೆ ಇವುಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೂಡಬಹುದು, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

    ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಸಿಟಿ ಬರುವ ಮುಂಚೆ, ಕುಂಬಾರ ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಡಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ತಯಾರಿಕೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಮಡಕೆ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ?
  1. ಕುಂಬಾರನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಐಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು?
  2. ಕುಂಬಾರನ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಐಸಿಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು?

ಐಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡರೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀರು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರಲು ನೀವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಉತ್ತಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರಬಾರದೆ? ಅಂತೆಯೇ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐಸಿಟಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಐಸಿಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಎಂದರೇನು?

(ಈ ವಿಭಾಗವು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ).

 
ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಮಹಾಜಾಲವಾಗಿದೆ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನೀವು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಮಹಾಜಾಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಇರಬಹುದು, ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಭೌತಿಕ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು 'ಸರ್ವರ್‌ಗಳು'(ಪರಿಚಾರಕ), ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಅವು ಇತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿದೆ.
 
ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. 1989 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಟಿಮೋತಿ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ "ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ - ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ" ಎಂಬ ಅನ್ವಯಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಹೌದು, "ವೆಬ್" ಎನ್ನುವುದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅನ್ವಯಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೆಬ್ ಪುಟಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಒಂದು ಅನ್ವಯಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?

ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್-ಅಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ (HTML)ಎಂಬ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ - ಪಠ್ಯ, ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೊ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು - ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

 
ವಸ್ತುಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ
ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು? ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ನೀವು ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಯಾರಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು 2-3 ವೆಬ್ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು?ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ಘಟಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ಹಂತ 1ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದವು. ಇವು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಐಸಿಟಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಐಸಿಟಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ.

ನೀವು ಇದನ್ನು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀರಿ; ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್‌ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ (ಸಂಪಾದನೆ) ಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಐಸಿಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರರ್ಥ, ವರ್ಗ 7 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಗ 6 ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರಗತಿ 8 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಗ 7 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

Level 1

Level 2

Level 3