ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಹಾಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ

ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು
 2. ಬಹು ಭಾಷೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ - ಭಾಷಾ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
 3. ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.

ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

 1. ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು (ಮೊಬೈಲ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಇತ್ಯಾದಿ)
 2. ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್‌ಗಳು, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಸಿ.ಡಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ )
 3. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 4. ಪಠ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪರಿಚಿತತೆ - ಮೂಲಭೂತ ಪಠ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ, ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.
 5. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮೊಬೈಲ್‌, ಜೋಡುಕಗಳು
 4. ಚಿತ್ರಗಳು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು
 5. ಉಬುಂಟು ಕೈಪಿಡಿ
 6. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್‌ ಕೈಪಿಡಿ
 7. ಫ್ರೀಪ್ಲೇನ್‌ ಕೈಪಿಡಿ
 8. ಟಕ್ಸ್‌ಪೇಂಟ್‌ ಕೈಪಿಡಿ
 9. ಇಮೇಜ್‌ ವ್ಯೂವರ್‌ ಕೈಪಿಡಿ

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್
 2. ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.
 3. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗು ವಿನ್ಯಾಸ

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಚಿತ್ರಗಳು

ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ) ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಮಾಡಿ.

ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
 1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
  1. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ?
  2. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾತಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ?
  3. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮ?
 2. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು
 3. ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ನೀವು ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಕಥೆಯ ಮೊದಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಲು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆಯು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು / ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಒಂದು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀಡಿರುವ ಕಥಾಸಾಲು
 
ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ
 1. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
 2. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು; ನೀವು ಕಥೆಗೆ ಪಠ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಎರಡು ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ಹಿಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೂ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪಠ್ಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ! ನೀವು ಬಯಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿರ್ಬಂಧಿತರಾಗಬಾರದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
 2. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು - ಸರೋವರ, ಕೊಳ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶುಷ್ಕ ಭೂಮಿ - ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ. ನೀವು ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು.
 3. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ.
 4. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಕುಲುಮೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನನ್ನ ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
 5. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ / ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 5 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವಾಗಿರಬೇಕು (ಚಿತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).
 6. ನೀವು ಒಂದು ಕಡತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಮೇಜ್ ವಿವ್ಯೂರ್‌ ಮೊದಲಾಗಿ, ನೀವು ಉಳಿಸಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋವನ್ನು ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

 1. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ (ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾದ)
 2. ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
 3. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
 4. ಸ್ಥಳೀಯ ಆವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವರ್ತದ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್.
 5. ಕಥೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ.