ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 12:46, 31 May 2019 by Nitesh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ೧ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು

ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು
In this activity, you will explore free the drawing pad of Geogebra and create different sketches.

Objectives

 1. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 2. ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರಗಳ ಕೈ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.
 3. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀಡಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ರಚಿಸುವುದು
 4. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

 1. ವಿವಿಧ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಹಾಗು ಕಡತಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಡತಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು.
 2. ಕೀಲಿಮಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪರಿಚಿತರಾಗುವುದು
 3. ಮೌಸ್‌ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಕ್‌ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಬಳಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಅಂತರ್ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 4. ಉಬುಂಟು ಕೈಪಿಡಿ
 5. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕೈಪಿಡಿ

ನೀವು ಯಾವ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇನ್ಪುಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅನ್ವಯಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದು
 2. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಹಾಗು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಸಿದ ಎರಡು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವರು ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

 1. ಟೂಲ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
 2. ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಕಾರವಾಗಿ (ಅಥವಾ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು
 3. ತಿರುಗುವ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು
 4. ತೋರುವ ಮತ್ತು ಬಿಂದುಗಳ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಗೋಚರಗೊಳಿಸುವುದು.
 5. ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ಕೆಳಗಿನ ಉಚಿತ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ರೇಖಾಚಿತ್ರ) ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡತಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ
  1. ಮರ
  2. ಮನೆ
  3. ಕಾರು
  4. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
  5. ಬಾವಿ
 2. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿನ ನೀಡಿದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. 3,4,5,6,7,8 ರೇಖಾಖಂಡಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ (ಬಹುಭುಜ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು)ಚಿತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮತ್ತು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
 3. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ ಬಳಸಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು

ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗು ಜೋಡಿಸುವುದು

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

 1. ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
 2. ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ತೆರೆಚಿತ್ರ.