Difference between revisions of "ಗಂಗಮ್ಮ ಹೊಂಬೆಗೌಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿಲ್ಸನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ - ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು"

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to: navigation, search
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
== ಚಿಗುರು ೧ - ಹೊಸ ದಿಶೆಯೆಡೆಗೆ ==
 
== ಚಿಗುರು ೧ - ಹೊಸ ದಿಶೆಯೆಡೆಗೆ ==
  
== ಚಿಗುರು ೨ ==
+
== ಚಿಗುರು ೨ - ನನ್ನ ಸವಾಲು, ನಮ್ಮ ಸವಾಲೇ ! ==
  
== ಚಿಗುರು ೩ ==
+
== ಚಿಗುರು ೩ - ಹದಿಹರೆಯ – ಕಿಶೋರಿಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ==
  
 
== ಚಿಗುರು ೪ ==
 
== ಚಿಗುರು ೪ ==

Revision as of 10:22, 9 July 2019

ಚಿಗುರು ೧ - ಹೊಸ ದಿಶೆಯೆಡೆಗೆ

ಚಿಗುರು ೨ - ನನ್ನ ಸವಾಲು, ನಮ್ಮ ಸವಾಲೇ !

ಚಿಗುರು ೩ - ಹದಿಹರೆಯ – ಕಿಶೋರಿಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಚಿಗುರು ೪