ನಕ್ಷತ್ರಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುSee in English

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:STARS.mm</mm>

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು

ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹುಟ್ಟು -ಸಾವಿನಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪುರೇಶಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #1

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೧

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟಿ .... ಬೆಳೆದು ... ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ .

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 • ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉಗಮವಾಗಿ , ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುವವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ವಿಕಾಸ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
 • ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಿನಕ್ಷತ್ರವೆಂಬ ಹಂತದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು,ತಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ,ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ .
 • ಕೆಂಪುದೈತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಕಸನದ ಹಂತಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ನಕ್ಷತ್ರದ ರಾಶಿಯು ೧.೪ ರಾಶಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅ ದನ್ನು "ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಿತಿ "ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ .

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1:"ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ "
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #2

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ


{{#widget:Picasa |user= |album= |width=200 |height=100 |captions=1 |autoplay=1 |interval=3

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 • ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಣ್ಣವು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರೋಹಿತದಲ್ಲಿನ ರೇಖೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸುಮಾರು 2000K ನಿಂದ 50೦00K ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ .

....ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ನೀಲಿ-ಬಿಳಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಉಷ್ಣತೆ 50೦00K ಇರುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು