ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುSee in English

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:Naisargikasaramxane.mm</mm>

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

 1. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ : ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ : 9. ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಾವೇಶ 1992ರ ಜೂನ್, 5

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಣಜ ಕನ್ನಡದ ಮುಕ್ತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಓದಲು ವೆಬ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ : http://kanaja.in/archives/2413

 1. ಡಾ.ಮುರಲೀ ಮೋಹನ್ ಚೂಂತಾರವರವ ವಿಶ್ವಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ , ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ಲಾಷ್ಟಿಕಗಳ ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ,ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ? ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ .http://manjeshwarvartha.com/kasaragod.php?id=1754
 2. ಸಂಪದ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ: ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿಂತನೆ ಲೇಖನ ಓದಲು ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ http://sampada.net/blog/balukolar/17/01/2008/7096

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪುರೇಶಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #1

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅದಿರುಗಳು - ಚಾರ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆ
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪ್ರಕೃತಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ -ಚರ್ಚೆ
 3. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 3,ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಂಕ್ಷಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು-ಭಾಷಣ/ಆಶು ಭಾಷಣ
 4. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 4,ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು-ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಉಪುತ್ಪನ್ನಗಳ ನೈಜವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
 5. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 5,ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು- ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಕೆ
 6. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 6,ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು- ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ
 7. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 7,ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು -ಕೋಷ್ಟಕ ರಚಿಸುವುದು
 8. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 8,ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು -ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು
 9. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 9,ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು -ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #2

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "


ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು