ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ಕನ್ನಡ/ವಿಷಯಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 04:21, 24 October 2019 by Anand (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳು

  1. ೮ನೇ ತರಗತಿ
    1. ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಅಭ್ಯಂಜನ
  2. ೯ನೇ ತರಗತಿ
    1. ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಕೃಷ್ಣ
  3. ೧೦ನೇ ತರಗತಿ

ಮೊದಲ ಪಾಠ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳು.
Ramachandra Bhat Agnihotri-Resource for learning letters.jpg

  1. ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ(ಪಾಠಯೋಜನೆ)ಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

  1. ಸೇತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಭದಿಸಿದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಕನ್ನಡದ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ ತಾಣಗಳು