ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಷಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುSee in English

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


Image:British_Indian_Empire_1909_Imperial_Gazetteer_of_India.jpg

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #1

ಬ್ರಿಟೀ‌ಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿ ಹಾಗೂ ಅಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವರು
 2. ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವರು
 3. ಬ್ರಿಟೀಷರು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವರು.
 4. ಮೊದಲನೆಯ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ,ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯುವರು.
 5. ಎರಡನೆಯ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು.
 6. ಮೂರನೆಯ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು.
 7. ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವರು.
 8. ಆಂಗ್ಲೋ-ಸಿಖ್ ಯುದ್ಧಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವರು.
 9. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿತ್ವದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವರು.
 10. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಆಕ್ರಮಣ ಹಾಗೂ ವಸಾಹತುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು.
 11. ವಿವಿಧ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ತಿಳಿಯುವರು.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ದತಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟೀಷರು ಹೇಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು, ಮರಾಠ ಹಾಗೂ ಸಿಖ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಹೇಗೆ ಬ್ರಿಟೀಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಾದ ಪ್ರಭಾವ ,ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಶಾಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಮನನ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #2

ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟೀಷರು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕಾರಣವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅರಿಯುವರು.
 2. ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಶಅಸನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವರು.
 3. ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಸನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು.
 4. ೧೮೬೧ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವರು.
 5. ಮಿಂಟೋ-ಮಾರ್ಲೆ, ಮಾಂಟೆಗ್ಯೂ-ಚೆಮ್ಸಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವರು.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬ್ರಿಟೀಷರು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಶಾಸನಗಳು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುವುದು. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

'೧೯೩೫ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.'ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರಿ.

ಯೋಜನೆಗಳು

ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ.

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು