ಮುಖ್ಯ ಪುಟ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 18:47, 5 September 2020 by KOER admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಸಹಯೋಜಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಚನೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ೬೮೭ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು (Karnataka Open Educational Resources) ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಭಂಡಾರವಾಗಿದ್ದು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ವೃತ್ತಿಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯದಿಂದಲೇ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ವಿಮರ್ಶೆ, ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಭಂಡಾರವನ್ನು ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.


ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
 1. ಬೋಧಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕ ಸಹವರ್ತಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ICT ಆಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ
 2. ಬೋಧಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕ ಸಹವರ್ತಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಯಟ್ ಡಯಟ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ICT ಆಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ


ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು


ಶಿಕ್ಷಣ ಸುದ್ದಿ


ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ


ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಗಳು

ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಕೆ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಕೆಯ ಉತ್ತರ ಕೀಲಿ ಕೈ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ದ್ವೀತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಯ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಗಣಿತದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಗಣಿತದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕೆ
 1. ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಿರಿ
 2. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಗುಂಪುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೇರಬಯಸಲು ಆಯಾ ಅಡ್ಮಿನ್ ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ.
 3. ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
 4. ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ಅಥವಾ ನೆಟ್‌ಬುಕ್‌ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
 5. ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
 6. ಉಬುಂಟು/ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇನ್‌ ಸ್ಟಾಲ್‌ ಮಾಡಲು
 7. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್‌ ಮಾಡಲು
 8. ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲು
 9. ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು
 10. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು
 11. ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು
 12. ವೇದಿಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಓದಲು
 13. ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ವುಳ್ಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪೋಟೋನೋಡಲುವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು ವಸ್ತುವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಮುದಾಯ
ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಟರ್ಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಗುಂಪು
ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜಿಯೋಜೀಬ್ರಾ ಪೋಟೋಗಳು ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಿಎಡ್_ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ_ಐಸಿಟಿ_ಕೋರ್ಸ್_ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಯೋಜನೆಗಳು ಗುಂಪುಗಳು