ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೂಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಸಹಿತ ಕಥೆ ರಚಿಸುವುದು. ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹಾಗು ಆಡಿಯೋ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೇ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಗಳ ವಿಧಾನದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.


ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು (ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ): ಯಾವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.
 2. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಗಳೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರಗಳ ಆಲ್ಬಮ್, ಚಿತ್ರಗಳ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ, ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್, ಆಡಿಯೋ ವಿಶ್ಯುಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ವೀಡಿಯೋಗಳು ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 3. ಪಠ್ಯ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು, ಕಥೆ ರಚಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಕಥೆ ರಚಿಸುವುದು.
 4. ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾಷಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಲು, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಗಣಿತದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
 5. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ)
 6. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. (ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳುಳ್ಳ ಹಾಗು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಳಕೆ)

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲನೇ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬಹುಮಾದ್ಯಮ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಮ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಸರಣಿ ಚಿತ್ರ, ಅನಿಮೇಶನ್, ಪೋಸ್ಟರ್, ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಸೂಚಿಸಿ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

 1. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಡಿಯೋ, ವೀಡಿಯೋ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ? ಅವು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದವು ?
 2. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಬಹು ಮಾಧ್ಯಮ ( ಆಡಿಯೋ, ವೀಡಿಯೋ, ಚಿತ್ರಗಳು) ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾದವು ?
 3. ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತ್ತೇ ?
 4. ಚಿತ್ರ, ಪಠ್ಯ, ಆಡಿಯೋ, ವೀಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿವೆ ?
 5. ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಫಲ

 1. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಥೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
 2. ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಕಥೆ ರಚಿಸುವುದು. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬುದ್ದಿಮಂಥನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಅವರು ಬಳಸಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳು.
 3. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಪಠ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಕಥೆ ರಚಿಸುವುದು.
 4. ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಪಠ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಕಥೆ ರಚಿಸುವುದು.
 5. ಬಹುಮಾದ್ಯಮ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆ ರಚಿಸುವುದು

1. ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು

ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆ

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಘಟನೆಯ ವರದಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಇರಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪೋಟೋಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸ್ಲೈಡ್‌ ಶೋ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ ರಚಿಸುವುದು ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟಕ್ಸ್‌ಪೈಂಟ್‌ ಅಥವಾ ಮೈಪೈಂಟ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಹಾಗು ವೀಡಿಯೋಗಳ ಸ್ನಾಪ್‌ಶಾಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್‌ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬೋಧನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

ಚಿತ್ರ ಸಹಿತವಾದ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಬೋಧನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗು ಸಂವಹನವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಟೋ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಕಥೆ ಅಥವಾ ಕವನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವನ ಸಮಗ್ರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತನ್ನ ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಸಹಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು.

2. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಸೇರಿಸುವುದು

ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ಸೇರಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಷಾ ತರಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು ಆಯಾ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸವುಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿವೆ :

 1. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾರ್‌ಮಾಟ್, ಕ್ರಾಪ್, ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು
 2. ಚಿತ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚಿತ್ರ ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವುದು.
 3. ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು
 4. ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಸೇರಿಸುವುದು
 5. ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪಠ್ಯ ಸೇರಿಸುವುದು. ಕ್ರಮಾನುಗತ ಗೊಳಿಸುವುದು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯವೂ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಕಲೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳೊಡನೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬೋಧನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

ಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಅವರವರ ಬಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗು ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಗು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕೌಶಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳ ಇತರೆ ಉದಾಹರಣಗಳು

 1. ರೇಖಾಚಿತ್ರದ (ವಿಜ್ಞಾನ) ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಿ.(ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಳಸಿ, ಕೈಬರವನ್ನು ಪೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಒರುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
 2. ಜಿಯೋಜೀಬ್ರಾ ಕಡತವೂ ಸಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಕಥೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 3. ಸಿಮುಲೇಷನ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಣೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು

 1. ಇಮೇಜ್‌ ವ್ಯೂವರ್ ಕಲಿಯಿರಿ
 2. ಪ್ರೀಪ್ಲೇನ್ ಕಲಿಯಿರಿ
 3. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ರೈಟರ್ ಕಲಿಯಿರಿ
 4. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ
 5. ಟಕ್ಸ್‌ ಪೈಂಟ್‌ ಕಲಿಯಿರಿ
 6. ಜಿಂಪ್ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟರ್ ಕಲಿಯಿರಿ

ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಕಥೆಗಳು

ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನೂ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಗು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕಥೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಕಥೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಕಡತವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೌಶಲವನ್ನು ವೃದ್ದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ಕಡತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ.

 1. ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್‌ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡುವುದು.
 2. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.
 3. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು 'ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮೈ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್' ಮೂಲಕ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 4. ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೀಡುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 5. ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಥೆ ರಚಿಸಬಹುದು.

ಆಡಿಯೋ ವಿಶ್ಯುವಲ್ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

ಆಡಿಯೋ ವಿಶ್ಯುವಲ್ ವಿಧಾನವು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆನಿಮೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಕಥೆಯಂತೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಿಯೋವಿಶ್ಯುವಲ್ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇದು ಸಮುದಾಯ/ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ), ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ (ವಿಜ್ಞಾನ), ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವಿಕೆ (ಭಾಷೆ) ಬಗೆಗಿನ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಯ ಇತರೇ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಶೈಲಿ ಹಾಗು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗು ಅವರ ತಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲದ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಷಷ್ಟ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು

In addition to the tools mentioned, the following tools are to be used:

 1. ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮೈ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಕಲಿಯಿರಿ
 2. ಅಡಾಸಿಟಿ ಕಲಿಯಿರಿ
 3. ಓಪನ್‌ಶಾಟ್‌ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಕಲಿಯಿರಿ

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು:

 1. ಕಥೆ ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ?
 2. ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಚಿತ್ರಗಳ, ಆಡಿಯೋ, ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗು ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ?
 3. ಭಾಷೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ
 4. ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
 5. ಯೋಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡವು ?
 6. ನಿಖರತೆ

ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು:

 1. ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ
 2. ಭಾಷಾ ಶೈಲಿ
 3. ಶಬ್ದಕೋಶ
 4. ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ
 5. ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು:

 1. ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ
 2. ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ
 3. ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ , ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ ?
 4. ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಬೊಧನಾ ಪರಿಕರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ.

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣಗಳು

ಈ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಪರಿಕರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Video of a local handicraft making shop

Picture essay of a fire station