ಶಿಕ್ಷಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮ - 2022

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Click to see in English

ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ನಿರಂತರ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ (ಓಮಿಕ್ರಾನ್) ಅಲೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಕಲಿಕೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ WhatsApp ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿವೆ. ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದಾದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು.

ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಐಟಿ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್‌ಲೈನ್/ಆಫ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಯ ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ:

https://tinyurl.com/itfcworkshopregistration (January 28th will be the last for the registration)

ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ತಿರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
 2. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮು.ಶ್ಯೆ.ಸಂ (ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ) ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
 3. ತರಗತಿಯ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
 4. ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
 5. ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಾಲೆಗಳು / ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಓ.ಎಸ್.ಎಸ್ ವೆಬಿನಾರ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು

ವಿಧಾನ

 1. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮವು ೪ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
 2. ಪ್ರತಿ ವೆಬ್‌ನಾರ್ ಅಧಿವೇಶನವು ಬಿಗ್‌ಬ್ಲೂಬಟನ್ ಎಫ್.ಓ.ಎಸ್.ಎಸ್ (FOSS) ವೆಬ್‌ನಾರ್ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
 3. ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೆ.ಒ.ಇ.ಆರ್ (KOER) ಆನ್‌ಲೈನ್ ಭಂಡಾರದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ
 4. ಪ್ರತಿ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಷಯವು ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ)
 5. ನೋಂದಾಯಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
1 ಮು.ಶ್ಯೆ.ಸಂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
 1. ಮು.ಶ್ಯೆ.ಸಂ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು
 2. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಮು.ಶ್ಯೆ.ಸಂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
 3. ಮು.ಶ್ಯೆ.ಸಂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು (ಪಠ್ಯ, ಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು.
ಮು.ಶ್ಯೆ.ಸಂ

ಪಠ್ಯ ಮು.ಶ್ಯೆ.ಸಂ

2 ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು
 1. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು
 2. ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು
 3. ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸ್ವರೂಪಗೊಳಿಸುವುದು
 4. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ
 5. ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಪಠ್ಯ ಮು.ಶ್ಯೆ.ಸಂ
 1. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಕರಪತ್
 2. ಕೋಲ್ಯಬ್ರಾ ಆಫೀಸ್ ಕರಪತ್ರ
3 ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು
 1. ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು
 2. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
 3. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 4. ರಚಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರಪತ್ರ
4 ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವೆಬಿನಾರ್ ಎಫ್.ಓ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು
 1. ಬಿಗ್‌ಬ್ಲೂಬಟನ್ (ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ) ಸಾಧನ ಏಕೆ?
 2. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತರಹ ಬಿ.ಬಿ.ಬಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ
 3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತರಗತಿ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಸುವುದು
 4. ಬಿ.ಬಿ.ಬಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುವುದು
 5. ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು “ಬಿಗ್‌ಬ್ಲೂಬಟನ್” ಎಫ್.ಓ.ಎಸ್.ಎಸ್ ವೆಬ್‌ನಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬಳಸುವುದು
ಬಿಗ್‌ಬ್ಲೂಬಟನ್ ಕರಪತ್ರ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕರಪತ್ರಗಳು

 1. ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಕರಪತ್ರ – ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕುವುದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
 2. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಕರಪತ್ರ - ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು
 3. ಕೋಲ್ಯಬ್ರಾ ಆಫೀಸ್ ಕರಪತ್ರ
 4. ಬಿಗ್‌ಬ್ಲೂಬಟನ್ ಕರಪತ್ರ - ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು
 5. ಕಜಮ್ ಕರಪತ್ರ - ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು
 6. ಆಡಾಸಿಟಿ ಕರಪತ್ರ - ಆಡಿಯೊ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು / ಸಂಪಾದಿಸಲು
 7. ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿವುದು
 8. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿವುದು
 9. ವಿಡಿಯೊ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳು
  1. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್
  2. ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್
  3. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ರೈಟರ್
 10. ಮು.ಶ್ಯೆ.ಸಂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಎಫ್.ಓ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

ಮತ್ತಿತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 1. ಮು.ಶ್ಯೆ.ಸಂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
 2. ಎಫ್.ಓ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
 3. ಎಫ್.ಓ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಳಸಿ ಮು.ಶ್ಯೆ.ಸಂ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರು-ಉದ್ದೇಶಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್
 4. ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಟ್ಯೂಬ್ - ರಚಿಸಿದ ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
 5. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಿ

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಫಾರ್ಮ್

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ