Difference between revisions of "ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 2 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 21 2019"

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to: navigation, search
(ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೆದು 'ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಲಾದ ಕಾ...' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ)
 
Line 1: Line 1:
ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಲಾದ ಕಾರಣ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸ ಬೇಕು
+
'''ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಲಾದ ಕಾರಣ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸ ಬೇಕು'''

Latest revision as of 04:12, 12 December 2019

ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಲಾದ ಕಾರಣ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸ ಬೇಕು