ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 04:45, 8 October 2020 by Kishor (talk | contribs) (→‎ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

To see in English

8ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

ಇತಿಹಾಸ

1.ಆಧಾರಗಳು 2.ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ 3.ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ 4.ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು 5.ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು 6.ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ದ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ
7.ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಶಾಣರು 8.ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು 9.ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದಶಾತವಾಹನರು,ಕದಂಬರುಮತ್ತುಗಂಗರು 10.ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು 11.ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು 12.ಚೋಳರು ಮತ್ತುದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

1.ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 2.ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ 3.ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು 4.ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ಕಾರಗಳು

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

1.ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯ 2.ಸಂಸ್ಕೃತಿ 3.ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 4.ಸಮಾಜದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

1.ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ 2.ಶಿಲಾಗೋಳ 3.ವಾಯುಗೋಳ 4.ಜಲಗೋಳ 5.ಜೀವಗೋಳ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

1.ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ 2.ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು 3.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯ 4.ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

1.ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಘಟಕಗಳು 2.ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ 3.ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು

8ನೇ ತರಗತಿ - ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ - 2011-16

1. ಹೊಸಮತಗಳ ಉದಯ 2. ಪೌರ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ 3. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 4. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ 5. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
6. ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ 7. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 8. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 9. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 10. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು
11. ವಾಣಿಜ್ಯದ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ 12. ವ್ಯವಹಾರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 13. ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉದ್ಭವ 14. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು

9ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

ಇತಿಹಾಸ

1.ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತಗಳು 2.ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕ್ರಮಣ 3.ಕ್ರಿ.ಶ ೯ ರಿಂದ ೧೪ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತ 4.ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು 5. ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ ರಾಜ್ಯ 6. ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು 7. ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ 8. ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್ 9. ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪ್ 10.ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಏಕೀಕರಣ

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

1.ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ 2.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 3. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 4.ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 5.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ
6.ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 7.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

1.ಕುಟುಂಬ 2.ಸಾಮಾಜೀಕರಣ 3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ 4. ಸಮೂದಾಯ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

1.ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ 2.ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು 3.ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಯುಗುಣ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು 4.ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 5.ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು 6.ಕರ್ನಾಟಕದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 7.ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರಿಗೆ 8.ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 9.ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು 10.ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

1.ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 2.ಭಾರತದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 3.ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು 4.ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

1.ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ 3. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರಹ

9ನೇ ತರಗತಿ - ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ - 2011-16

1.ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್ 2.ಭಾರತದ ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರು 3.ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಉದಯ 4.ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳು 5.ನಗರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮುದಾಯ
6. ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆ 7. ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಲಯಗಳು 8. ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ 9. ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಯ ಶಾಸ್ತ್ರ 10.ಲೆಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ

ರಚನಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 9

ರಚನಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 9

10ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

ಇತಿಹಾಸ

1.ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ 2.ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು 3.ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ 4.ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು 5.ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
6.ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ 7. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು 8.ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ 9.ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ 10. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

1. ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು 2. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ 3. ಅನ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ 4.ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ 5. ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2. ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ 3.ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು 4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

1. ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ 2. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 3. ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣ,ಋತುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು 4.ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು 5. ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು 6. ಭಾರತದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 7.ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯ
8.ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 9. ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ 10. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ದಿಮೆಗಳು 11. ಸಂಪರ್ಕ 12. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಕಗಳು 13. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

1. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ 3.ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ 4. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಯ-ವ್ಯಯ

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

1. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 2. ವಿಮೆ 3.ಉದ್ಯಮಗಾರಿಕೆ 4. ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಗತೀಕರಣ

ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ

ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ(cce)

ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ(cce)
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲಿ ನಕಾಶೆ
ರವಿಆಹೇರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣನಕೇರಿ. ತಾ: ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಿಸಿಇ ಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ ೧೭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ(CCE)

ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು(CCE)

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು NCERT ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೋಲಿಕೆ

೮,೯ ಮತ್ತು ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು NCERT ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಹೋಲಿಕೆ