Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 18: Line 18:  
# [https://kn.wikipedia.org/s/25k7 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ]
 
# [https://kn.wikipedia.org/s/25k7 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ]
 
# [https://kn.wikipedia.org/s/25js ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ]
 
# [https://kn.wikipedia.org/s/25js ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ]
 +
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು]
 +
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ]
 +
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಟಪ್ಪುವಿನ ಹುಲಿ ಟಪ್ಪುವಿನ ಹುಲಿ]
 +
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ]
 +
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು]
 +
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎ .ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎ .ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ]
    
=== Resources ===
 
=== Resources ===
1,823

edits

Navigation menu