Changes

Jump to: navigation, search

GHS Beratena Agrahara

1,468 bytes removed, 14 April
January 2017
==ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ/Student Strength==
{| borderclass="1unsortable" classborder="unsortable1"
|-
!Class!!Medium!!Girls!!Boys!!Total!
==ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ/Teacher Profile==
{|class="wikitable"
|-
|'''ಹೆಸರು''' '''Name'''
==ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ/ My Community==
===ಎಸ್‌ಡಿ‌ಎಮ್‌ಸಿ ಸದಸ್ಯರು /SDMC Members===
{| borderclass="1sortable" classborder="sortable1"
!SDMC ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು!!ಪದನಾಮ
|-
=ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ/School academic programme=
==School time table==
{| border=3 class="unsorted" border="3"
|-
|8th A||1||2||3||4||5||6||7||8
|}
 {| border=3 class="unsorted" border="3"
|-
|8th B||1||2||3||4||5||6||7||8
|}
  {| border=3 class="unsorted" border="3"
|-
|8th C||1||2||3||4||5||6||7||8
|}
 {| border=3 class="unsorted" border="3"
|-
|9th A||1||2||3||4||5||6||7||8
|}
  {| border=3 class="unsorted" border="3"
|-
|9th B||1||2||3||4||5||6||7||8
|}
  {| border=3 class="unsorted" border="3"
|-
|9th C||1||2||3||4||5||6||7||8
|}
  {| border=3 class="unsorted" border="3"
|-
|10th A||1||2||3||4||5||6||7||8
|}
  {| border=3 class="unsorted" border="3"
|-
|10th B||1||2||3||4||5||6||7||8
|}
 {| border=3 class="unsorted" border="3"
|-
|10th C||1||2||3||4||5||6||7||8
}}
#science exhibition [[https://photos.google.com/share/AF1QipOaUyJXCpjuq1e53Dt0ilHJX-a7AiOHC_NQFI3U5IQNS8fz_5RQQSOx_t6bvgpRFQ/photo/AF1QipO46ynW84pZcrSVsyQnwE0eGydplZJCAbNPqeFU?key=V0tUOV83RlBBMlEtYWhseS15emdKYi0tWHhkMUNR photo 1]][[https://photos.google.com/share/AF1QipOaUyJXCpjuq1e53Dt0ilHJX-a7AiOHC_NQFI3U5IQNS8fz_5RQQSOx_t6bvgpRFQ/photo/AF1QipNfzWTKdlETPacgExKtLw-r31mUm7iCPUuCMDe1?key=V0tUOV83RlBBMlEtYWhseS15emdKYi0tWHhkMUNR photo 2]] [[https://photos.google.com/share/AF1QipOaUyJXCpjuq1e53Dt0ilHJX-a7AiOHC_NQFI3U5IQNS8fz_5RQQSOx_t6bvgpRFQ/photo/AF1QipMYbgfABpmyl_YinBbdmjZECRXQA5gnxHLBXqoX?key=V0tUOV83RlBBMlEtYWhseS15emdKYi0tWHhkMUNR photo 3]]#Sports Day [[https://photos.google.com/share/AF1QipOaUyJXCpjuq1e53Dt0ilHJX-a7AiOHC_NQFI3U5IQNS8fz_5RQQSOx_t6bvgpRFQ/photo/AF1QipMUrQZxUBzbURQgPcMX8rjQm4ep-QRVRfQvdNfp?key=V0tUOV83RlBBMlEtYWhseS15emdKYi0tWHhkMUNR photo 1]] [[https://photos.google.com/share/AF1QipOaUyJXCpjuq1e53Dt0ilHJX-a7AiOHC_NQFI3U5IQNS8fz_5RQQSOx_t6bvgpRFQ/photo/AF1QipO8XheqSrf1D1rV2iypZ1Z5Iwo-QWw2PP_gEt9T?key=V0tUOV83RlBBMlEtYWhseS15emdKYi0tWHhkMUNR photo 2]]#Swami Vivekananda Day celebration [[https://photos.google.com/share/AF1QipOaUyJXCpjuq1e53Dt0ilHJX-a7AiOHC_NQFI3U5IQNS8fz_5RQQSOx_t6bvgpRFQ/photo/AF1QipNGJLcaVDnHfwCRLhVEJ6XbRWVHMpUbf_8x8qTd?key=V0tUOV83RlBBMlEtYWhseS15emdKYi0tWHhkMUNR photo 1]] [[https://photos.google.com/share/AF1QipOaUyJXCpjuq1e53Dt0ilHJX-a7AiOHC_NQFI3U5IQNS8fz_5RQQSOx_t6bvgpRFQ/photo/AF1QipM4lojzuk0i_H3ZPOgZEuTkvBqhY1R2ni6lYagz?key=V0tUOV83RlBBMlEtYWhseS15emdKYi0tWHhkMUNR photo 2]]
=IVRS Implementation=

Navigation menu

Did not find what you are looking for?