Changes

Jump to: navigation, search

GHS Konappana agrahara

2,654 bytes removed, 14 April
2016-17 ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
==ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ/Student Strength==
{| borderclass="1unsortable" classborder="unsortable1"
|-
!Class!!Medium!!Girls!!Boys!!Total!
==ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರೊಪೈಲ್/Teacher Profile==
{|borderclass="1sortable" classborder="sortable1"
|-
|ಹೆಸರು||ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ||ಹುದ್ದೆ||ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಬವ
==ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸದಸ್ಯರು/SDMC Members==
{| borderclass="1sortable" classborder="sortable1"
!SDMC ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು!!ಪದನಾಮ
|-
{{#widget:Picasa|user=ghskonappanaagrahara1@gmail.com|album=6243662507366233857|width=350|height=300|captions=1|autoplay=1|interval=2}}
<br>
1. State level Roll play Competition [https://photos.google.com/album/AF1QipMBlFJpEA3UahAdRg08sjX01adysoR8VQyVp5NO/photo/AF1QipO2DMIHb4hBWDeLK3v6hWLepvPSxNB1nhuOhZQu Photo] <br>2. Indoor Games [https://photos.google.com/album/AF1QipMBlFJpEA3UahAdRg08sjX01adysoR8VQyVp5NO/photo/AF1QipP7mkZYANExZ9m8jORWP41zu3F88tEi9yltmx4e Photos] <br>3. Muthoot Finance prized 2015-16 SSLC top scorer [https://photos.google.com/album/AF1QipMBlFJpEA3UahAdRg08sjX01adysoR8VQyVp5NO/photo/AF1QipPoU-0yJv1Dre4Dw95aPPv97m61FyBC0rWSzHOs Photos] <br>4. Essay and Debate competition conducted by Health department by Health department [https://photos.google.com/share/AF1QipNs8vjN69DJKKaK-Ifka8ubmBQhpH_NVBu2m2fVjY78Ml8fZZOT5CR69RF2QhSZ4g/photo/AF1QipNPYhazAM9PR8J66qUdm21mBoAJTfbNmV5Vlrg7?key=UUR4c0JFb3FtWHlLZUlEVVl2Q3hveG5OMV9jWlBB Photo]. <br>5. Conducted Meditation program [https://photos.google.com/share/AF1QipNs8vjN69DJKKaK-Ifka8ubmBQhpH_NVBu2m2fVjY78Ml8fZZOT5CR69RF2QhSZ4g/photo/AF1QipNa-6VAWTkxZCzwPTbVgIOZzw1gpVJutrhggc6t?key=UUR4c0JFb3FtWHlLZUlEVVl2Q3hveG5OMV9jWlBB photo]. <br>6. Conducted school Teacher workshop on technology training. [PHOTO] <br>
7. '''ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮಕ್ಕಳು ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್'''<br>
ದಿನಾಂಕ:09-01-2017 ರಂದು ಶಾಲೆ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಜಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತು.ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾರವರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿಯವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಭಆಗವಹಿಸಿದ್ದರು.<br>
ಕೆಲವು ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಸಿರೆ ಉಸಿರು, ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಬೆಳೆಸಿ.... ಈ ತರಹದ ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.<br>[https://photos.google.com/share/AF1QipNs8vjN69DJKKaK-Ifka8ubmBQhpH_NVBu2m2fVjY78Ml8fZZOT5CR69RF2QhSZ4g/photo/AF1QipPhYxo5qgSNVoOGyQgUQQ1z0aMFMSLGMXegprAA?key=UUR4c0JFb3FtWHlLZUlEVVl2Q3hveG5OMV9jWlBB Photo] <br>
8. '''ಪೋಷಕರ ಸಭೆ'''<br>
ಪೋಷಕರ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 08-01-2017 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು
ಈ ಸಭೆಗೆ 50 ಪೋಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು IVRS ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 22 ಜನ ಪೋಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು IVRS ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯಾವಾಯಿತು.<br>[https://photos.google.com/share/AF1QipNs8vjN69DJKKaK-Ifka8ubmBQhpH_NVBu2m2fVjY78Ml8fZZOT5CR69RF2QhSZ4g/photo/AF1QipNNrj7rHj_n8UED7RunXNum80xgOaF6NxfghSkB?key=UUR4c0JFb3FtWHlLZUlEVVl2Q3hveG5OMV9jWlBB Photos] <br>9.Awards given for 10th students of last batch. [[https://photos.google.com/share/AF1QipMl5WJK0Xaknd5r-MhxSDzwsx7Mx1MeAmkO0Irn7pI0liUk4fIeCvUuMC9C-yKwgg/photo/AF1QipO2_M2JuPR_Kq9NsFAVKHTMQxR8UfgXfNMyEvSx?key=dDB4dHhxV0FCSlFyakhHb2VDSlNITDBoemxBekh3 photo 1]] [[https://photos.google.com/share/AF1QipMl5WJK0Xaknd5r-MhxSDzwsx7Mx1MeAmkO0Irn7pI0liUk4fIeCvUuMC9C-yKwgg/photo/AF1QipM10yUKq0gjPE0Nq0u1TnuuzFtILCU3INc8AEjz?key=dDB4dHhxV0FCSlFyakhHb2VDSlNITDBoemxBekh3 photo 2]]<br>10.Republic day. [[https://photos.google.com/share/AF1QipMl5WJK0Xaknd5r-MhxSDzwsx7Mx1MeAmkO0Irn7pI0liUk4fIeCvUuMC9C-yKwgg/photo/AF1QipNJTYB0snfSV2YM4Ijt78tswjUEsJuAHcGrFAxD?key=dDB4dHhxV0FCSlFyakhHb2VDSlNITDBoemxBekh3 click here]]<br>11.Swami Vivekananda day celebration.[[https://photos.google.com/share/AF1QipMl5WJK0Xaknd5r-MhxSDzwsx7Mx1MeAmkO0Irn7pI0liUk4fIeCvUuMC9C-yKwgg/photo/AF1QipObjz-H3CaNXswbz4xo5o4p0N3cEiavp1_7h-dR?key=dDB4dHhxV0FCSlFyakhHb2VDSlNITDBoemxBekh3 click here]]<br>12.Award to school in Science exhibition from Agastya Foundation.[[https://photos.google.com/share/AF1QipMl5WJK0Xaknd5r-MhxSDzwsx7Mx1MeAmkO0Irn7pI0liUk4fIeCvUuMC9C-yKwgg/photo/AF1QipO0VHxqXZxSbA94YXoU1Iu3HJiK0gBjtx5m43MO?key=dDB4dHhxV0FCSlFyakhHb2VDSlNITDBoemxBekh3 photo 1]] [[https://photos.google.com/share/AF1QipMl5WJK0Xaknd5r-MhxSDzwsx7Mx1MeAmkO0Irn7pI0liUk4fIeCvUuMC9C-yKwgg/photo/AF1QipOGvqLnyuOF3bYyQWVplVHvS1p7OjthhjYW_xpX?key=dDB4dHhxV0FCSlFyakhHb2VDSlNITDBoemxBekh3 photo 2]]<br>{{#widget:Picasa|user=ghskonappanaagrahara1@gmail.com|album=6396919571657771793|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}}

Navigation menu

Did not find what you are looking for?