Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 24: Line 24:  
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|+
 
|+
!
  −
!Audio
  −
!Text
   
|-
 
|-
|1
   
|[[File:Q1.ogg|border|left|thumb|question]]
 
|[[File:Q1.ogg|border|left|thumb|question]]
|ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರೀ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ) ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ? ಏಕೆ?
  −
|-
  −
|2
   
|[[File:Q2.ogg|left|thumb|Question 2]]
 
|[[File:Q2.ogg|left|thumb|Question 2]]
|ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಟ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಡುವುದು/ಆಡುತ್ತೀರಾ?
  −
|-
  −
|3
   
|[[File:Q3.ogg|left|thumb|Question 3]]
 
|[[File:Q3.ogg|left|thumb|Question 3]]
|ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?
   
|-
 
|-
|4
   
|[[File:Q4.ogg|left|thumb|Question4]]
 
|[[File:Q4.ogg|left|thumb|Question4]]
|ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಷಯ (subject) ಯಾವುದು?ಏಕೆ ?
  −
|-
  −
|5
   
|[[File:Q5.ogg|left|thumb|Question 5]]
 
|[[File:Q5.ogg|left|thumb|Question 5]]
|ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯಾ ಗೆಳೆಯ/ ಗೆಳತಿ ಯಾರು ? ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ?
  −
|-
  −
|6
   
|[[File:Q6.ogg|left|thumb|Question 6]]
 
|[[File:Q6.ogg|left|thumb|Question 6]]
|ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ?
   
|-
 
|-
|7
   
|[[File:Q7.ogg|left|thumb|Question 7]]
 
|[[File:Q7.ogg|left|thumb|Question 7]]
|ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆಯೇ? ಏಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ? ಏಕೆ
  −
|-
  −
|8
   
|[[File:Q8.ogg|left|thumb|Question 8]]
 
|[[File:Q8.ogg|left|thumb|Question 8]]
|ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೀರಿ?
  −
|-
  −
|9
   
|[[File:Q9.ogg|left|thumb|Question 9]]
 
|[[File:Q9.ogg|left|thumb|Question 9]]
|ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು?
   
|}
 
|}

Navigation menu