Difference between revisions of "User:Rakesh"

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to: navigation, search
Line 9: Line 9:
 
|height=450
 
|height=450
 
}}
 
}}
 
 
=== About Personal life ===
 
{| class="wikitable"
 
|'''Teacher name'''
 
|'''Qualification'''
 
|'''Subject'''
 
|-
 
|1.  ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಯ್ಯ
 
|ಎಂ.ಎ. , ಬಿ.ಇಡಿ.,      
 
|ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು
 
|-
 
|2. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೆ ಭಟ್ ಹೋಬಳಿ               
 
|ಎಂ.ಎ. , ಬಿ.ಇಡಿ.,              
 
|ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕರು
 
|-
 
|3.ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾದಾಸ್ ,                                    
 
|ಎಂ.ಎ. , ಬಿ.ಇಡಿ.,
 
|ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ
 
|-
 
|4.ಶ್ರೀಮತಿ
 
 
ಯಮುನ ದೇವಿ,                                
 
|ಎಂ.ಎ. , ಬಿ.ಇಡಿ.,  
 
|ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ
 
|-
 
|5.ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಪಿ ಮೇರಿ ,
 
|ಎಂ.ಎ. , ಬಿ.ಇಡಿ.,
 
|ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ
 
|-
 
|6. ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರೇಮಲತ
 
|ಎಂ.ಎ. , ಬಿ.ಇಡಿ.,
 
|ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ
 
|-
 
|7.ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ನಾಗಮ್ಮ
 
|ಎಂ.ಎ. , ಬಿ.ಇಡಿ.,
 
|ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ
 
|-
 
|8.ಶ್ರೀಮತಿ
 
 
ಎ. ಆರ್.ಅನಿತ ,
 
|ಎಂ.ಎ. , ಬಿ.ಇಡಿ.,
 
|ಕಲಾ ಶಕ್ಷಕಿ
 
|-
 
|9.ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ . ಪಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ,
 
|ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿ.ಇಡಿ.,
 
|ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು
 
|-
 
|10.ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು,
 
|ಸಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ
 
|ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು
 
|-
 
|11.ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಫಾತಿಮಾ
 
|ಎಂ.ಎ. , ಬಿ.ಇಡಿ.,
 
|ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ
 
|-
 
|12.ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ಮಂಜೇಗೌಡ ,
 
|ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿ.ಇಡಿ., ಹಿಂದಿ ರತ್ನ
 
|ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು
 
|-
 
|13.ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿ.ಟಿ ಉಮಾಶಂಕರ್
 
|ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿ.ಇಡಿ.,
 
|ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು
 
|-
 
|14.ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್
 
|ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿ.ಇಡಿ.,
 
|ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು
 
|-
 
|15.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
 
|ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.,
 
|ಕರಕುಶಲ-ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಕರು
 
|-
 
|16.ಗಂಗಮ್ಮ
 
|
 
|ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ
 
|}
 
  
 
==== About edu ====
 
==== About edu ====

Revision as of 12:28, 20 June 2019

Rakesh B
IT for change
Bangalore

itforchange.education

About edu