ಗಣಿತ

ನಾವು ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೭-೨೦೧೩ ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:-೨೭-೦೭-೨೦೧೩ ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಂಡುಕೊ೦ಡ ಅಂಶಗಳು

 ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನೂಕೂಲವಾಗಿದೆ.

  ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

೯ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೫೬ ರ ೧೦ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಕೇತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಣವಾಗಿದೆ .

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಬಣ್ಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

 

 

ಯಿಂದ

  ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಯು ಜವಳಗಿ& ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಚ್ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅರಕೇರಿ  & ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಯತ್ನಟ್ಟಿ-ಬಾದರದಿನ್ನಿ.

ತಾಲೂಕ: ಬೀಳಗಿ.ಜಿಲ್ಲಾ :ಬಾಗಲಕೋಟ