GHS Jayanagara/Previous year events

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to navigation Jump to search

2014

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

  1. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೫
  2. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ
  3. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ

ಆಗಸ್ಟ್

  1. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ಜುಲೈ

ಜೂನ್

  1. ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋತ್ಸವ:
  2. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ: ಜೂನ್ ೫
  3. ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ತು ರಚನೆ

2015

2016

ICT ಆಧಾರಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Digital story telling program