Changes

Jump to: navigation, search

GHS Dommaluru

293 bytes removed, 14 April
2016-17ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
==ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ / Student Strength==
{| borderclass="1sortable" classborder="sortable1"
|-
!Class!!Medium!!Girls!!Boys!!Total!
==ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ / Teacher Profile==
{|borderclass="1sortable" classborder="sortable1"
|-
!'''ಹೆಸರು''' <br>'''Name'''
{{#widget:Picasa|user=ghsdommaluru@gmail.com|album=6054756020651677985|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}}
==ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ/ My Community=====ಎಸ್‌ಡಿ‌ಎಮ್‌ಸಿ ಸದಸ್ಯರು /SDMC Members==={|class="wikitable"
==ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ/ My Community== ===ಎಸ್‌ಡಿ‌ಎಮ್‌ಸಿ ಸದಸ್ಯರು /SDMC Members===|}{| borderclass="1sortable" classborder="sortable1"
!SDMC ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು!!ಪದನಾಮ
|-
|}
{| borderclass="1sortable" classborder="sortable1"
!ಹೆಸರು !!ಹುದ್ದೆ !!ಪದನಾಮ
|-
ಸೇತುಬಂಧ_ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಭದಿಸಿದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%B8%E0%B3%87%E0%B2%A4%E0%B3%81%E0%B2%AC%E0%B2%82%E0%B2%A7_%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%AE ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ]
<br/>
{{#widget:Picasa |user= itfc.education@gmail.com |album= 6180154510516783649 |width=300 |height=200 |captions=1 |autoplay=1 |interval=5}}
===ನುಡಿ ಸಂಪದ 2017 ===
*ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ನಾಟಕ,ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ,ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ)<br>
ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಜೆ ಅವಧಾನಿ ರವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/%E0%B2%A8%E0%B3%81%E0%B2%A1%E0%B2%BF_%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B2%A6_%E0%B2%95%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%A1_%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%AE?venotify=created ನುಡಿ ಸಂಪದ-2017 ]ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ<br>
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಪರಾಹ್ನ 3.45ರ ವರೆಗೂ ನೆರವೇರಿತು.ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ,ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ,ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ,ಶ್ರೀ ಮುಬಾರಕ್ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಉಳಿದವರು 8 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮು.ಶಿ ಬಿ ಟಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.<br>
8 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿ ತರಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿರಾಮವಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಹಿ ಅನುಭವವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2.15ಕ್ಕೆ ಮೊದಲರ್ಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಿತು ನಂತರ ಊಟದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ನೃತ್ಯ ,ನಾಟಕ,ಅನುಕರಣೆ,ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 3.45 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
{{#widget:Picasa|user=ghsdommaluru@gmail.com|album=6314468557334769761|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}}
1. [https://photos.google.com/share/AF1QipN04IujsF78FrYWogCjDC4-2pJG5ubTC2dnPOfx08r8kt2ZcMQwhmWdTov6PeFoAg/photo/AF1QipObr4EXOcnwDjgnDuSJY0jnoSbyiNAlEyclFBec?key=NFh1NEpJV2pNS0p6SGRPZklEa2NERlhZX0toR0ZR ವನಮೊಹತ್ಸವ ೨೦೧೬]
<br>
2. '''ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರ-2016'''
#ಶಾಲೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು[https://www.youtube.com/watch?v=MIe6fAtB528 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ]
#ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾರ ಶ್ರೀ ಅವಧಾನಿಯವರ ಅನಿಸಿಕಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು [https://www.youtube.com/watch?v=EM4cUIyLyKk ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ]
#ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರ ಅನಿಸಿಕಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು [https://www.youtube.com/watch?v=b-i1xrHcMTo ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ]

Navigation menu

Did not find what you are looking for?