ಕೋನದ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


Click here to view this page in English

ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 • ಕೋನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

೩೦ ನಿಮಿಷ

ಬೇಕಾಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 • ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಕರ ನಿರತ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೊದಲು(ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು - ಮಕ್ಕಳು ನಿಗದಿತ ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತಲು ತಿರುಗಿಸಲು ಎರಡು ದಾರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು).

- ಕೋನದ ರಚನೆ

 • ಕೋನದ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಬಳಸಿ
 • ರೇಖಾಖಂಡ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಕೋನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ
 • ಎಷ್ಟು ಕೋನಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ

- ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ

 • ಈ ಕೋನವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತೀರಿ?
 • ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ
 • ಕೋನದ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿ
 • ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ(ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ) / ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ(ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ) ಮಾಪನದ ರೀತಿನೀತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ
 • ಸರಳಾಧಿಕ/ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ
 • ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?

- ಕೋನದ ಅಳತೆಯು ರೇಖಾಖಂಡ ಉದ್ದದಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ

ಕೋನವು ರೇಖಾಖಂಡದ ಉದ್ದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಯೇ?- ತೋರಿಸಲು ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

 1. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೋನಗಳು ಯಾವುವು?
 2. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೋನಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
 3. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಕೋನದ ಅಳತೆ ಏನು?
 4. ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ರೂಢಿ ಯಾವುದು?