Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 15: Line 15:  
==ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ==
 
==ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ==
 
# ನೀವು ಗುರುತಿಸಿರುವಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?  
 
# ನೀವು ಗುರುತಿಸಿರುವಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?  
#ನೀವು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮರಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಲ್ಪ್ ಪಟ್ಟಿವೆ?
+
#ನೀವು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮರಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ?
# ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಎಂದರೇನು?
      
==ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)==
 
==ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)==
103

edits

Navigation menu