Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 53: Line 53:       −
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ-1: '''ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು''' ==
+
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ-1: ''ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು'' ==
 
ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸೂರ್ಯನ ಪದರಗಳ ರಚನೆ(ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ), ಪದರಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ.
 
ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸೂರ್ಯನ ಪದರಗಳ ರಚನೆ(ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ), ಪದರಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ.
  
176

edits

Navigation menu