Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
 [https://teacher-network.in/OER/index.php/ICT_student_textbook/Introduction English]{{Navigate|Prev=ಮುನ್ನುಡಿ|Curr=ಪರಿಚಯ|Next=ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳೇನು}}
===ಐಸಿಟಿ ಎಂದರೇನು?===
[[File:Bangladeshi girls taking Selfie at Pohela Falgun.jpg|thumb|200x200px|ಸೆಲ್ಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು]]ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹುಡುಗಿಯರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?
61
edits

Navigation menu