Changes

Jump to: navigation, search
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ
#ಶಾಸನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ನ ಎತ್ತಿದ ಕೈ :ಜನ್ನನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು, ಶಾಸನಗಳ ರಚನೆಗೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠಕವಿಯಾದ ಜನ್ನನ ಶಾಸನಗಳು ಒಂದು ಸಂಕಲನ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.
=ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ=
[https://www.youtube.com/watch?v=XbPPuvpQS5s ಯಶೋಧರ ಚರಿತ್ರೆ ಗಮಕ]
 
=ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ=
'ಕಣಜ'ದಲ್ಲಿನ ಜನ್ನನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು [http://www.kanaja.in/%E0%B2%9C%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8/ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರ]
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೧==
===ಚಟುವಟಿಕೆ-೧===
#ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
#ಸಮಯ
#ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

Navigation menu