Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 46: Line 46:     
==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು ==
 
==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು ==
೧.ಕಿರಿಯರ ಕರ್ನಾಟಕ  
+
'''ಕಿರಿಯರ ಕರ್ನಾಟಕ'''
 +
 
 
ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು : ಎಲ್.ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್.
 
ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು : ಎಲ್.ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್.
 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಚಯ, ನಿರ್ಸಗದ ಸೊಬಗು  ಜನತೆಯ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನದಿಗಳ ವಿವರವಿದೆ.
 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಚಯ, ನಿರ್ಸಗದ ಸೊಬಗು  ಜನತೆಯ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನದಿಗಳ ವಿವರವಿದೆ.
೨.ಚಿಣ್ಣರ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ  
+
 
 +
'''ಚಿಣ್ಣರ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ'''
 +
 
 
ಸಾ.ಶಿ.ಇ ,ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ,
 
ಸಾ.ಶಿ.ಇ ,ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ,
 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು  ಜಿಲ್ಲೆಗೂ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ  ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ
 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು  ಜಿಲ್ಲೆಗೂ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ  ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ
103

edits

Navigation menu