Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 65: Line 65:  
#ರಾಜ್ಯದ  ಆರ್ಥಿಕ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಹಾಗೂ  ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ  ಬೆಳವಣಿಗೆ  ಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ  ಪಾತ್ರವನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು.  
 
#ರಾಜ್ಯದ  ಆರ್ಥಿಕ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಹಾಗೂ  ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ  ಬೆಳವಣಿಗೆ  ಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ  ಪಾತ್ರವನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು.  
 
#ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ  ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು
 
#ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ  ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು
 +
ಶಿಕ್ಷಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ
   −
      ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸದ್ಯೋಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ  ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಸ್ಕರ  ಸರ್ಕಾರ  ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.  
+
ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸದ್ಯೋಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ  ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಸ್ಕರ  ಸರ್ಕಾರ  ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.  
 
ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ  ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯು  ಪ್ರವಾಸಿಗರ  ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ  ಬರೆತು  ವಿನಿಮಯಗೊಂಡು  ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಗಲೋಟದಲ್ಲಿ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ  ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿರುವ  ಈ  ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ  ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು  ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿವೆ.   
 
ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ  ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯು  ಪ್ರವಾಸಿಗರ  ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ  ಬರೆತು  ವಿನಿಮಯಗೊಂಡು  ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಗಲೋಟದಲ್ಲಿ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ  ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿರುವ  ಈ  ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ  ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು  ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿವೆ.   
 
   
 
   
103

edits

Navigation menu