Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 65: Line 65:  
#ರಾಜ್ಯದ  ಆರ್ಥಿಕ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಹಾಗೂ  ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ  ಬೆಳವಣಿಗೆ  ಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ  ಪಾತ್ರವನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು.  
 
#ರಾಜ್ಯದ  ಆರ್ಥಿಕ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಹಾಗೂ  ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ  ಬೆಳವಣಿಗೆ  ಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ  ಪಾತ್ರವನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು.  
 
#ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ  ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು
 
#ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ  ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು
ಶಿಕ್ಷಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ  
+
===ಶಿಕ್ಷಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ===
    
ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸದ್ಯೋಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ  ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಸ್ಕರ  ಸರ್ಕಾರ  ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.  
 
ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಾಸದ್ಯೋಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ  ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಸ್ಕರ  ಸರ್ಕಾರ  ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.  
Line 75: Line 75:  
''[http://www.karnatakaeducation.org.in/?q=node/305 ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ]''</div>
 
''[http://www.karnatakaeducation.org.in/?q=node/305 ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ]''</div>
 
|}
 
|}
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #
      +
===ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #===
 
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ , ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಭೇಟಿನೀಡಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ  ಸಂಖ್ಯೆ  ಹಾಗೂ  ಆರ್ಥಿಕ  ಅಂಶಗಳ ನ್ನು  ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.   
 
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ , ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಭೇಟಿನೀಡಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ  ಸಂಖ್ಯೆ  ಹಾಗೂ  ಆರ್ಥಿಕ  ಅಂಶಗಳ ನ್ನು  ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.   
  
103

edits

Navigation menu