Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 24: Line 24:  
'''Sent By''' [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/b/b7/8th_SS_paper.odt ಶೇಖರ್  ಪಿ  ಆಚಾರ್ ,ಸಹಶಿಕಕ್ಷಕರು,GHS ಮಾಸೂ ರ್]
 
'''Sent By''' [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/b/b7/8th_SS_paper.odt ಶೇಖರ್  ಪಿ  ಆಚಾರ್ ,ಸಹಶಿಕಕ್ಷಕರು,GHS ಮಾಸೂ ರ್]
   −
'''Sent By'''  [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/5/50/8th_Question_Paper.odt ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕುಂಡರಗಿ,ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ,GHS ಅವಥಿ]
+
'''Sent By'''  [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/5/50/8th_Question_Paper.odt ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ (DELL),ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ,GHS ಅವಥಿ]
    
=  ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ-ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - ೯ನೇತರಗತಿ=
 
=  ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ-ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - ೯ನೇತರಗತಿ=
32

edits

Navigation menu