ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ

ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು
In this activity, you will explore how angles are formed and the different kinds of angles

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬಳಕೆ
 2. ಕೋನಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

 1. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಚಿತತೆ ಇರುವುದು ಹಾಗು ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು.

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಅಂತರ್ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 3. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 4. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕೈಪಿಡಿ
 5. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು

ನೀವು ಯಾವ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇನ್ಪುಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅನ್ವಯಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದು
 2. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಹಾಗು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.
 3. ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು.

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬೀಜಗಣಿತ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ರಚಿಸುವಾಗ / ಬಿಡಿಸುವಾಗ, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಿಟಕಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಅಂಕಿ ಸೆಳೆಯುವಂತೆಯೇ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆಯುವ ಬೀಜಗಣಿತದ ಹಾದಿಯು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ.


ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ:

 1. ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು - ಅವರು ಹೇಗೆ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಣಿತದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
 2. ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಮತ್ತು ರೇಖಾಖಂಡದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು
 3. ಸಾಲುಗಳು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು
 4. ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೋನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಊಹಿಸಬಹುದೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ
 5. ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಂಬ ರೇಖೆಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
 6. ಕೋನ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೀರಿ:

 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳೊಂದಿಗಿನ ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು ಗುರುತಿಸುವುದು
 2. ತಿರುಗುವ ರೇಖಾಖಂಡದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕೋನ
 3. ಪರಿಪೂರಕ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳ ರಚನೆ
 4. ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ಜೋಡಿ ಗುರುತಿಸುವುದು

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

 1. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು.