ಟಕ್ಸ್‌ ಪೈಂಟ್‌ ಕಲಿಯಿರಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಚಯ

ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

 1. ಟಕ್ಸ್ ಪೈಂಟ್ ಎಂಬುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ತೆರೆದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲು ಕಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 2. ಟಕ್ಸ್ ಪೈಂಟ್ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬ್ರಷ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿಲು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿನ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಬ್ರಷ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬ್ರಷ್(ಕುಂಚ)ಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕ ಮತ್ತು ಔಚಿತ್ಯತೆ

ಟಕ್ಸ್ ಪೈಂಟ್ ಎಂಬುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಕವಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಇಂಟರ್‌ಪೇಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಟೂನ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಂತಹ ಹಲವು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯುವ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಟಕ್ಸ್ ಪೈಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆವೃತ್ತಿ

1. Tool Version The Tux Paint version – 0.9.21

ಸಂರಚನೆ

ಟಕ್ಸ್‌ಪೈಂಟ್‌ನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಬಹುದು. Applications → Education → Tux Paint

ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

 1. ಟೂಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಕ ನಿಯಂತ್ರಖಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.(undo, save, new, print)
 2. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಾಗು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್
 3. ಕಲರ್‌ಪ್ಯಾಲೆಟ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
 4. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಟೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಉದಾ: brushes, fonts or sub-tools, depending on the current tool)
 5. ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯತೆ, ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರೇ ಸಮಾನ ಅನ್ವಯಕಗಳು

Similar applications include GIMP, MyPaint, Kolorpaint

ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಹಾಯ

1. Tux paint help document is Here 2. Tux paint tutorials are Here.

ಅನ್ವಯಕ ಬಳಕೆ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವ
ಕಡತ ರೂಪ

ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಡತಗಳು /home/.tuxpaint/saved folder ನಲ್ಲಿ 'png' ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. .tuxpaint ಕಡತಕೋಶವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನೀವು ಉಬುಂಟುವಿನ /home ನಲ್ಲಿ 'view hidden' ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಡತಗಳು ಅವು ರಚನೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ('year+month+date' in YYYYDDMM).

ಕಡತ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಕಡತ ಉಳಿಸಲು ಹಂತಗಳು

 1. ಮೆನುಬಾರ್‌ನ File menu ಗೆ ಹೋಗಿ Save ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಲಿ
 2. ಕಡತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 3. ಈ ಕಡತವನ್ನು *.ora , *.jpg , *.png and *.jpeg ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕಡತಗಳ ನಿರ್ಯಾತ (ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌) ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ

 1. ಮೆನುಬಾರ್‌ನ File menu ಗೆ ಹೋಗಿ Export ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಲಿ
 2. ಕಡತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 3. ಈ ಕಡತವನ್ನು *.ora , *.jpg , *.png and *.jpeg ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್‌ ಮಾಡಲಾದ ಕಡತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕಯಂತ್ರದ Home Folder - .tuxpaint - saved ಕಡತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ Home Folder ನಲ್ಲಿ .tuxpaint ನಂತಹ ಕಡತಕೋಶಗಳು ವೀಕ್ಷಣಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ Home Folder ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ Ctrl+H ನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಕೋಶಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

 1. ಬಹುವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳು
 2. ಸರಳವಾದ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ನೋಟ
 3. ಮನರಂಜಿತ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಕರಗಳು
 4. ರಚನೆ/ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳು
 5. ಕಮಾಂಡ್ಗಳು

ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ

ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಧಾನಗಳು ಹಂತಗಳು
ಉಬುಂಟು ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಿಂದ Applications → Ubuntu Software Center → search as “Tux Paint” → Click on Install. (If it asks any authentication, Enter your Ubuntu login password.)
ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದ Open terminal by clicking (ctrl+Alt+T), Once window page is open, in front of dollar($) symbol just type below command.
sudo apt-get install tuxpaint 

Now, Enter your ubuntu login password(it will be hide) then press Enter.

ವೆಬ್‌ಪುಟದಿಂದ Follow the below link for Installing through web, but again it will take you through software center. https://apps.ubuntu.com/cat/applications/precise/tuxpaint/
ವೆಬ್‌ಆಧಾರಿತ ನೊಂದಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಕ

currently there is no mobile app for Tux Paint

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು

 1. ಸರಳವಾದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಟಕ್ಸ್‌ಪೈಂಟ್ ಸೂಕ್ತವಾದುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್‌ಗಳು ನೀವೆ ಸ್ವತಃ ರಚಿಸುವವು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಟಕ್ಸ್‌ಪೈಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ಟಾಂಪ್‌ಗಳು ಹಾಗು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆಗಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಟಕ್ಸ್‌ಪೈಂಟ್‌ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಬಹುದು ಹಾಗು ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಿಧ್ದಪಡಿಸುವಾಗ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
 1. ಟಕ್ಸ್‌ಪೈಂಟ್‌ ಮೂಲಕ ಸರಳ ಆನಿಮೇಷನ್. ವಿವಿಧ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಳವಾದ ಅನಿಮೇಷನ್‌ನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾ: ಒಂದು ಮರದ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗಿನಿಂದ ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯ ಆನಿಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಬಹುದು.

ಆಕರಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ